Familiens Bibelvers

Jesus

På grunn av den store betydningen av dette emnet, vil jeg bruke denne artikkelen til å gi deg noen av de viktigste bibelversene om familie og ekteskap.


Med nær halvparten av alle  ekteskap i landet som ender opp i skilsmisse, nå mer enn noensinne, må folk virkelig innse hvor viktig ekteskap og familie er, og ikke bare er for Gud Faderen selv, men også for hvert -

enkelt land over hele verden, da jeg tror at Familieenheten er det absolutte grunnleggende, bunnlinje fundamentet som et samfunn skal bygges på.

Som du vil se i versene jeg vil liste nedenfor, satte Gud alt opp i Edens hage ved at Adam skulle ha en make, og derfra skulle de så få dette ett-kjøds ekteskap med hverandre. Og utifra dette ene utrolige ekteskap som Gud satte opp for dem, kunne de få barn inn i denne verden.


Som vi alle vet, endte Adam og Eva opp med å sabotere dette perfekte paradiset ved å direkte være ulydig mot Herren på en enkel, liten kommando. Men selv om Adam og Eva saboterte det for resten av oss også, holdt Gud fortsatt sin opprinne-lige plan for ekteskap og familie for menneskeheten helt intakt.


Når vi ser på hvordan Gud har satt opp det store bildet her nede på jorden, kan du virkelig bunne alt i tre enkle, grunnleggende ting:

 • GUD


 • FAMILIE


 • VENNER

Og i den spesifikke rekkefølgen. Gud må alltid være nummer ett i våre liv. Ingen eller ingen ting kan noen gang erstatte ham i våre liv. Vi ble laget for Herren, og han vil ikke bli avslått. Bare Jesus er det sanne vintreet i våre liv, ikke noen av våre familiemedlemmer eller gode venner.


Men selv om Gud er den eneste som vi åndelig trenger i dette livet for å finne sann indre lykke og oppfyllelse, så fremdeles Gud at Han måtte lage en hjelper til den første mannen han hadde skapt.


Da Gud først skapte Adam, så han etter en viss tid at det ikke var bra at Adam var «alene». Derfra skapte Gud Eva fra en av hans ribben, så han da kunne få en hjelper som kunne sammenlignes med ham.

Adam hadde åpenbart alt i Edens hage. Han hadde Gud, seg selv, og alle dyrene Gud hadde skapt for ham. Men likevel, slik Bibelen formulerer denne hendelsen, bestemte Gud seg for å legge til en kvinne i det store bildet i det som tilsynelatende skjedde med Adam i denne hagen.


Bibelen gir oss ikke detaljene om hva som skjedde med Adam, men jeg må anta at Adam var litt ensom i noen grad, selv om han fullt hadde Gud, seg selv og alle de andre dyrene Gud hadde skapt for ham.


Gud så at det var noe ekstra som Adam trengte i sitt liv, og han skapte da kvinnen Eva for ham.

Adam og Eva

Når Gud går til ytterligere lengder ved å skape en helt annen skapning fra mannen Adam, slik at Adam kunne nyte dette spesielle ett-kjød, ekteskap med henne, vet du at dette må være en veldig stor ting i Guds øyne, ellers ville Han aldri ha skapt en kvinne og et ekteskap for Adam i utgangspunktet.


Dette forteller oss nå at ekteskap og familie er det nest største som Gud kan gi oss i dette livet ved siden av seg selv, hans sønn Jesus og hans hellige ånd.


Som sådan må vi alle fullt ut sette pris på denne utrolige gaven som Gud har gitt til menneskeheten, og ikke ta det for gitt, eller kaster det bort når vi treffer på noen mindre dumper i ekteskapet.

Når du virkelig stopper og ser på det virkelige store bildet og hvordan Gud har satt opp alt, er det bare tre ting som vil krysse over med oss når vi dør og går til himmelen. Disse tre tingene er:

 • OSS SELV


 • ALLE VÅRE FRELSTE FAMILIEMEDLEMMER


 • ALLE VÅRE FRELSTE VENNER

Alle pengene vi har gjort og spart opp her nede på jorden, og alle de materielle eiendelene vi har kjøpt, vil ikke krysse over med oss.


Men bare oss selv, våre frelste familiemedlemmer og våre frelste venner som krysser over til himmelen sammen med oss. Det som dette forteller oss er at de personlige vennskapene vi har etablert her sammen med hver enkelt av våre familiemedlemmer og gode venner, er nå veldig viktige, fordi når vi går inn i himmelen, vil vi kunne fortsette hvert av disse personlige forhold i himmelen for all evighet!


Som sådan må vi alltid holde våre prioriteringer rett her nede på jorden når vi fortsetter å gå i den guddommelige planen som Gud har satt opp for våre liv.


Noen ganger blir vi så opptatt og så distrahert med vårt arbeid for Herren, at vi noen ganger glemmer hvor viktig vår familie og venner egentlig er.


Hvis vi ikke holder våre prioriteringer rett, kan vi lett miste noen av de gode, tette relasjonene vi har etablert sammen med våre ektefeller, barn og venner.


Hvor mange gode ekteskap har ikke endt opp i skilsmisse fordi den ene eller begge ektefellene hadde begynt å ta ekteskapet for mye for gitt? Ekteskap, som alt annet, krever mye hardt arbeid for å holdes gående.


Vi må alltid være på toppen av livet vårt med Herren med den velsignede ektefellen og barna han har bragt inn i våre liv, og gjøre alt vi kani vår ende for å gjøre det lykkelig og tilfredsstillende.

Bunnlinjen - hvis folk ikke trengte noen form for ekteskap i dette livet for å bidra til å gjøre dem lykkelige og oppfylte, ville Gud aldri ha skapt dette ekteskap i Edens hage i utgangspunktet.


Det faktum at Gud skapte dette spesielle ekteskapet med de to første menneskene han skapte, forteller oss at dette er en virkelig stor ting for Ham, og at det er en gave av høyeste orden når han matcher oss med personen han vil vil at vi skal gifte oss med i dette livet - og derfra, kunne ha et utrolig seksuelt forhold som vil kunne bringe barn inn i denne verden.


Som sådan bør vi aldri glemme hvor spesielle våre ektefeller, barn og gode venner egentlig er. De gode personlige forholdene vi vil etablere her nede på denne jorden med hver av dem er hva som skal overføres til vårt neste liv.


Derfor må du alltid holde Gud, familie og venner øverst på prioriterings-listen din, fordi ditt personlige forhold til hver enkelt av dem er det eneste som skal overføres til dette neste livet.

Så du kan se hvor viktig og hvor stor en ting som ekteskap og familie er både for Herren, oss selv og vår verden generelt, jeg vil gi deg noen av de viktigste versene fra Bibelen om dette emnet under 8 separate overskrifter nedenfor.


Jeg har allerede snakket om betydningen av å ha gode, gud-venner i dette livet, i artikkelen med tittelen "Velg dine venner nøye", så jeg vil ikke gjenta hva som er i den artikkelen. Jeg vil holde resten av denne artikkelen fokusert på ekteskap og familie.

Familie

1. Gud ønsker at vi gifter oss og får en familie


Som du vil se i disse første versene, er det Gud selv som innstiftet sakrmentet av ekteskapet for menneskeheten. Det aller første verset vil fortelle oss at Gud selv ikke trodde det var bra at mannen var alene, så han skapte en kvinne for ham som skulle være hans hjelper og det skulle være noen

som kunne sammenlignes med ham.


Med andre ord, Adam trengte en av sitt eget slag å ha fellesskap med, så Gud sørget for at ikke bare skulle Adam ha denne typen hjelper, men det skulle også resten av menneskeheten som ville følge etter ham.


Legg også merke til at Gud sier at dette ekteskapelige forhold vil være et ett-kjødsforhold - ben av mine ben, kjød av kjødet mitt. Det er derfor når folk bryter opp i en skilsmisse, at smerten de føler er så uhyggelig. Det føles som kjøtt blir revet fra kjøtt når to begynner å trekke fra hverandre og prøver å oppløse ekteskaps-forholdet.


Jeg tror at det er både en åndelig forbindelse og en fysisk forbindelse når to mennesker gifter seg i ekte kjærlighet. Det er derfor Jesus sier i et av versene nedenfor, la ingen prøve å skille seg fra hva Gud har ført sammen i det hellige ekteskapet.


Her er det første settet av vers, som alle viser deg at Gud selv var Den som satte opp sakramentet og opprettelsen av ekteskapet, og at det er en veldig god velsignelse å ha fra Herren, dersom det er i hans fullkomne vilje for deg å ha det i dette livet.

 • "Og Herren Gud sa: «Det er ikke godt for Adam å være alene. En hjelper som passer til ham, vil Jeg gjøre for ham.» " (1.Mosebok.2:18)


 • "Adam ga navn til alt feet, til fuglene i luften og hvert villdyr på marken. Men for Adam fantes det ingen hjelper som passet til ham. Herren Gud lot en dyp søvn komme over Adam, og han sov. Da tok Han ett av ribbeina hans og fylte igjen med kjøtt i stedet. Av det ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra Adam, dannet Han en kvinne, og Han førte henne til Adam. Da sa Adam: «Dette er endelig bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne , siden hun ble tatt av mannen * .» Derfor skal en mann forlate sin far og mor og være knyttet til sin kone , og de skal være én kropp." (1.Mosebok.2:20~24)


 • "Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det . Til mann og kvinne skapte Han dem. Så velsignet Gud dem og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.»" (1.Mosebok.1:27~28)


 • "Så er de ikke lenger to, men én kropp. Derfor, det Gud har sammenføyd, skal ikke noe menneske skille.»" (Matteus.19:6)


 • "Så sier Hærskarenes Herre, Israels Gud, til alle de bortførte, dem Jeg lot bli bortført fra Jerusalem til Babel: ‘Bygg hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! Ta koner og få sønner og døtre! Ta koner til deres sønner og gi deres døtre bort til ektemenn, så de kan føde sønner og døtre, og dere kan bli mange der og ikke bli færre." (Jeremia.29:4~6)


 • "Den som finner en kone, finner det gode; han har fått velbehag fra Herren." (Ordspråkene.18:22)


 • "Din kone skal være som et fruktbart vintre midt i ditt hus, dine barn er som friske skudd av oliventre rundt ditt bord. Se, slik skal den mann som frykter Herren, bli velsignet (Salmene.128:3~4)


 • "En god kone, hvem finner vel henne? Langt mer enn perler er hun verd. Hennes manns hjerte stoler på henne, og det skorter ikke på vinning. Hun gjør ham godt og ikke ondt alle sitt livs dager. Hun sørger for ull og lin, og med flid arbeider hun med sine hender. Hun er som kjøpmannens skip, hun henter sitt brød langt borte fra. Hun står opp mens det ennå er natt og sørger for mat til sitt husfolk og fordeler arbeid til sine tjenestepiker. Hun undersøker en åker og skaffer seg den. For det hun tjener med sine hender, planter hun en vingård. Hun binder opp om livet med kraft, og hun styrker sine armer. Hun forstår at hun gjør en god handel, hennes lamper slokner ikke om natten. Hun rekker hendene ut til håndteinen, hun holder spindelen med hånden. Hun åpner sin hånd for den fattige, ja, hun rekker hendene ut til den trengende. Hun frykter ikke snøen for sitt hus, for hele hennes husfolk har klær av skarlagen. Hun lager seg tepper. Hennes egne klær er av fint lin og purpur. Hennes mann er kjent i porten der han sitter sammen med de eldste i landet. Hun lager klær av lin og selger dem, og leverer belter til kjøpmannen. Styrke og verdighet er hennes kledning. Hun smiler mot dagen som kommer. Hun åpner sin munn med visdom, barmhjertighetens lov er på hennes tunge. Hun våker over de veiene hennes husfolk går, og brød som er vunnet i latskap, spiser hun ikke. Hennes barn står fram og priser henne salig . Hennes mann roser henne: «Det finnes mange gode kvinner, men du overgår dem alle.» Ynde svikter, og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, skal prises."  "Ordspråkene.31:10~30)


 • "Dere koner, vær underordnet deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er menighetens hode. Han er Frelser for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting" (Efeserne.5:22~24)


 • "Men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kona skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann." (Efeserne.5:33)


 • "På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv." (Efeserne.5:28)


 • "Dere koner, underordne dere under deres egne menn, slik det sømmer seg i Herren. Dere ektemenn, elsk deres koner og vær ikke bitre mot dem! Dere barn, adlyd deres foreldre i alle ting, for det er velbehagelig for Herren. Dere fedre, oppfør dere ikke slik mot barna deres at de blir bitre og motløse." (Kolosserne.3:18~21)


 • "En tilsynsmann må altså være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, ha god oppførsel, være gjestfri og være i stand til å undervise" (1.Timoteus.3:2)


 • "Diakoner skal være én kvinnes mann, og de må kunne styre sine barn og sine egne hus godt." (1.Timoteus.3:12)


 • "Men den som ikke tar seg av sine egne, og særlig dem som er i hans eget hus, han har fornektet troen og er verre enn en vantro." (1.Timoteus.5:8)

Det aller siste verset viser deg hvor alvorlig Gud egentlig er når det gjelder ekteskap og familie. Han sier at hvis vi ikke sørger for våre egne, spesielt de i vårt eget hus, at vi da fornekter vår tro i Ham og at vi er verre enn en vantro.


Det å lese alle disse versene, det ene etter det andre, viser oss at Gud har skapt ekteskap og familie for vår menneskehet - og for de som finner det i dette livet, de har fått en velsignelse av den høyeste orden ved siden av Herren selv.


Å bli gitt en sann sjelevenn direkte fra Guds hånd, og deretter fra denne sanne kjærlighet, har dere lov til å gifte dere med hverandre og bringe barn inn i denne verden - det kan bare ikke bli noe bedre enn dette. Og så når vi alle krysser over til himmelen, vil vi kunne beholde disse spesielle gudegave-forholdene intakt for all evighet.


Dette er den virkelige typen skatt som Bibelen snakker om å samle opp for himmelen, ikke alle de materielle tingene i dette livet som ikke vil gjøre noe annet enn å forsvinne fremfor dine øyne på dødsleiet ditt.

2. Gud ønsker hele familien frelst og at de arbeider for ham

 

Disse neste sett av vers vil nå legge til en ting i dette scenarioet. Ikke bare ønsker Gud at vi skal gifte oss og ha familier, men han vil også at alle i våre familier skal bli frelst og jobbe direkte for ham i dette livet.

Familie

Det aller første verset fra Joshua sier alt. Legg merke til at Joshua inkluderer både seg selv og hele sin husstand når han sier at både han og hans hus vil "tjene Herren".


Her er 5 veldig gode vers som viser oss at Gud ønsker at alle i våres familier skal bli frelst og holde seg på Hans veier og kunnskap, slik at de fullt ut kan tjene Ham i dette livet.

 • "Hvis det er ondt i deres øyne å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten gudene som deres fedre tjente på den andre siden av Elven, eller amorittenes guder i det landet dere bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren." (Josva.24:15)


 • "For Jeg har utvalgt ham, for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de skal holde seg på Herrens vei og gjøre rettferdighet og rett, og for at Herren skal gi Abraham det Han har talt til ham om." (1.Mosebok.18:19)


 • 'Han tok dem med ut og spurte: «Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?» De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt hus.» Så talte de Herrens Ord til ham og alle som var i hans hus. Og i samme time på natten tok han dem og vasket sårene deres etter piske-slagene. Han og alle som hørte ham til ble døpt med det samme."(Apostlenes.gj.16:30~33)


 • "Krispus, synagogeforstanderen, kom til tro på Herren med hele sitt husfolk. Og mange av korinterne hørte, trodde og ble døpt."(Apostlenes.gj.18:8)


 • ' Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far , – fra Ham som ethvert farsforhold i himlene og på jorden har fått sitt navn."(Efeserne.3:14~15)

For de av dere som er i familier der alle medlemmene ikke er frelst i Herren, behold, ha disse ufrelste familiemedlemmene øverst på din personlige bønnliste, og fortsett å be om deres evige frelse bokstavelig talt til den dagen de dør, dersom det vil ta så lang tid å få dem frelst.


Som vi har sagt mange ganger før, har du bare ett forsøk, ett lite vindu i denne levetiden for å få disse ufrelste familiemedlemmer reddet før de dør og avgår fra dette livet. Når de dør og krysser over, da vil det være for sent.


Du må få dem frelst på denne siden av himmelen, ikke den neste. Ikke glem dette, da dine direkte personlige bønner til Herren kan være det eneste som vil ende opp med å få noen av dem frelst før de dør og krysser over.

3. Hold deg ren til ekteskapet


I den meget hedonistiske typen verden vi alle nå lever i, er det å be folk om å holde seg borte fra å ha sex før de blir gift en svært høy pris. Men som du vil se i Skrift versene som følger, er dette akkurat hva Herren ber oss alle om å gjøre for Ham.


Under menyen "innsikt" har vi allerede en artikkel om dette emnet. Tittelen på denne artikkelen er "Synden av utroskap." I denne artikkelen gir vi deg alle de viktigste versene på dette emnet, sammen med hovedgrunnene til hvorfor Gud ber oss alle om å holde seg borte fra sex før og utenfor ekteskapet.


Så du skal ha noen av disse versene like ved hånden for denne artikkelen, vil jeg gå videre og liste noen av disse hovedversene for deg under denne overskriften. Igjen tror vi at alle disse versene skal tolkes veldig bokstavelig. Gud pynter ikke på noen ord i dette emnet. Han sier akkurat det hva han mener å si. Dette er alle veldig intense vers, med den spesifikke formuleringen og tonen som brukes i dem.

 • "Det er tre ting som er for underfulle for meg, ja, fire som jeg ikke forstår: ørnens vei under himmelen, slangens vei over berget, skipets vei på havet og mannens vei til jomfruen." (Ordspråkene.30:18~19)


 • "For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelser. Disse ting er det som gjør mennesket urent. Men å spise med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent." (Matteus.15:19~20)


 • "Vet dere ikke at de urettferdige ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken de som lever i seksuell umoral, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller bløtaktige som lar seg bruke til unaturlig sex, eller menn som går til sengs med andre menn, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller pengeutpressere skal arve Guds rike" (1.Korinter.6:9)


 • "Hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige, heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig, upassende spøk, men heller takkebønn. For dette vet dere , at ingen som lever i hor, urenhet eller grådighet – han er jo en avgudsdyrker – har arvedel i Kristi og Guds rike." (Efeserne.5:3~5)


 • "Kjøttets gjerninger er åpenbare. De er: ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skam-løs utukt, avgudsdyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi , vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festing og lignende gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, som jeg også sa til dere tidligere, at de som lever slik, skal ikke arve Guds rike." (Galaterne.5:19~21)


 • "Vet dere ikke at deres kropper er Kristi lemmer? Skal jeg da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? På ingen måte! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne , er ett legeme med henne? For «de to», sier Han, «skal være ett legeme.» Men den som er forenet med Herren, er én ånd med Ham. Flykt fra hor! Enhver synd et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som lever i hor, synder mot sin egen kropp. Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den Hellige Ånd, som er i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv? Dere ble kjøpt med en høy pris. Gi derfor Gud ære med deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til." (1.Korinter.6:15~20)


 • "For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor , at hver av dere skal vite hvordan en skal vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningfolkene, som ikke kjenner Gud, og at ingen utnytter og bedrar sin bror på noen måte, for Herren er en hevner over alle slike , som vi også sa til dere på forhånd og vitnet om for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud, som også har gitt oss sin Hellige Ånd." (1.Tessaloniker.4:3~8)


 • "Jeg frykter at når jeg kommer igjen, skal min Gud ydmyke meg blant dere, og at jeg får sorg over de mange som har syndet tidligere og ikke har omvendt seg fra den urenhet, hor og utukt de har levd i." (2.Korinter.12:21)


 • "Jeg skrev til dere i mitt brev at dere ikke skulle ha fellesskap med dem som lever i hor. Da mente jeg ikke dem av verdens barn som lever i hor, eller de grådige, pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da ville dere være nødt til å gå ut av verden. Men nå skrev jeg til dere at dere ikke skal ha samfunn med noen som kalles en bror, og lever i hor, eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller en pengeutpresser, at dere ikke en gang skal spise sammen med en slik person." (1.Korinter.5:9~11)

Igjen viser det aller siste verset viser oss hvor alvorlig Gud mener denne synden er. Når Gud forteller oss at han ikke engang vil at Hans eget folk skal oppholde seg med, eller spise sammen med de som bedriver utukt, da vet du at dette er noe vi alle burde ta veldig alvorlig.

Hvis du kan holde deg ren og urørt til etter at du har giftet seg, da vil du skape et veldig spesielt øyeblikk i ekteskapet ditt, når dere to seksuelt forenes for aller første gang. Det vil være noe du aldri vil glemme - fordi du vil vite at du endte med å gjøre det på Guds måte, ikke på verdens måte.

Barn som ber

4. Oppdra dine barn i Herren


Disse neste sett med vers vil alle gjelde for barna du vil ende opp med, hvis det er det du vil ønske i ekteskapet. Det aller første verset vil virkelig påpeke poenget for deg ved å kunne bringe barn inn i denne verden gjennom et hellig ekteskap.


Dette første verset vil fortelle deg at "salig er den mann som har koggeret fullt av dem", og at barn er "arv fra Herren."

Igjen, det å være i stand til å bringe barn inn i denne verden, og da være ansvarlig for å oppdra dem i Herren, er en av de største velsignelsene du kan ha og oppleve på denne siden av himmelen.


Og i oppdragelsen av dine barn i Herren, vil du etablere og danne et meget spesielt, sterkt, kjærlighetsbånd som ikke bare varer i denne levetiden, men for all evighet. Du vil alltid være barnets jordiske mor og far, og dette vil være et spesielt bånd og kjærlighetsforhold, som både du og dine barn vil ha for evig tid.


Husk at du bare har en sjanse i den evige ordningen for ting, til å kunne bringe barn inn i denne verden. Når du kommer inn i himmelen, vil det ikke være flere ekteskap og ingen flere etterkommere.


Alle som ender opp i himmelen må først bli født i denne verden som følge av Adams forbannelse som fortsatt er i full drift. Som et resultat har hver kvinne bare ett kort vindu for å avgjøre om de vil ha noen barn i dette livet.


Hvis du bestemmer deg for at du vil ha barn i ekteskapet ditt, glem aldri denne spesielle velsignelsen som du vil motta fra Herren. Elske og virkelig verne om dine barn og oppdra dem i Herren. Hvis du gjør det, vil du bli belønnet med et veldig spesielt kjærlighetsforhold som vil vare for all evighet med alle dine barn.


Her er noen av de viktigste versene fra Bibelen om å ha barn i ekteskapet og hvordan en skal håndtere dem.

 • "Se, barn er arv fra Herren, morslivets frukt er lønn. Som piler i krigerens hånd, er barna de sønner en får i sin ungdom. Salig er den mann som har koggeret fullt av dem. De skal ikke bli til skamme når de snakker med sine fiender i porten" (Salmene.3~4)


 • "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene Jeg befaler deg i dag, skal forbli i ditt hjerte. Du skal lære dem videre til dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være som minnesedler mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus og på dine porter." (5.Mosebok.6:5~9)


 • "Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den selv når han blir gammel." (Ordspråkene.22:6)


 • "Hør på din far som ga deg livet, og forakt ikke din mor når hun er gammel." (Ordspråkene.23:22)


 • "Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er rett. Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte, for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet . Dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning!" (Efeserne.6:1~4)


 • "Rettled din sønn, for det er ennå håp, men gjør det ikke til din sjels lyst at han skal dø." (Ordspråkene.19:18)


 • "Dumhet er bundet til den unges hjerte. Tuktestaven driver den langt bort fra ham." (Ordspråkene.22:15)


 • "Ris og irettesettelse gir visdom, men en gutt som er overlatt til seg selv, fører skam over sin mor. Rettled din sønn, så gir han deg ro. Ja, han skal være til velbehag for din sjel." (Ordspråkene.29:15,17)


 • "Den som holder sin tuktestav tilbake, hater sin sønn, men den som elsker ham, rettleder ham med oppmerksomhet." (Ordspråkene.13:24)


 • "Hold ikke rettledningen tilbake fra den unge, for når du tukter ham med staven, skal han ikke dø." (Ordspråkene.23:13)

De siste 5 versene har å gjøre med det å riktig disiplinere barna dine når du oppdrar dem i Herren.


Nå, mer enn noensinne, med alle de verdslige fristelser og laster som skal konkurrere om barnets oppmerksomhet når de vokser opp, glem aldri å sette grenselinjene om hva de kan og ikke kan gjøre i dette livet, med alt basert på Guds ord.


Som vi har påpekt i mange av våre andre artikler, har Gud gjort en veldig god jobb ved å ta med i Hans Ord alle de tingene han vil ha oss til å gjøre, samt alle de tingene han ikke vil ha oss til å gjøre.


Lær disse Herrens veier og bud til barna dine, så vil de vite nøyaktig hva reglene er når de forlater hjemmet ditt og går inn i moden alder.

Du har bare en sjanse til å lede barna dine på rett vei og i kunnskap om Gud. Lær disse måtene ved å studere Bibelen, og deretter forsøke å lære disse veiene til alle dine barn, slik at de vil være ordentlig rustet og godt forberedt på å håndtere all motgang dette livet etterhvert vil kaste mot dem.

Bibelen har allerede fortalt oss at Guds folk vil gå i fangenskap og gå til grunne av mangel på kunnskap. Det er derfor som foreldre at du må sørge for at du lærer barna dine alle Herrens veier - slik at de ikke går til grunne eller går inn i noen form for fangenskap.


Jeg trenger ikke å fortelle deg hvor mange av barna våre som har gått

Ungdommer

inn i en slags fangenskap ved å bli bundet til slike ting som narkotika, alkohol, gjengvirksomhet, førekteskapelig sex, det okkulte, New Age-tenkning osv.


Det er tusenvis av onde ting der ute som kan få barnet ditt bundet opp, og i mange av disse tilfellene er den eneste tingen som hindrer dem i å bli bundet opp, kunnskapen om Guds måter som du tidligere har innprentet i dem under deres oppvekst i hjemmet.

5. Hold huset ditt i orden


Hvis du ender opp med å bli gift i dette livet, er det neste du må gjøre, å sørge for at du alltid holder huset ditt i orden. Hvis du ikke gjør det, og du får problemer med din ektefelle eller noen av barna dine, kan det alvorlig distrahere og svekke deg når du prøver å jobbe for Gud i det kallet han har satt opp for livet ditt.


Hvor mange ganger har du ikke hørt vellykkede folk si at det som har hjulpet dem med å nå suksessen de har fått, er å ha en god, sterk, lojal ektefelle som stod ved siden av dem hele tiden under klatring til suksess i livet deres.


Kan du tenke deg å prøve å klatre opp ditt eget personlige fjell i Herren med alt det vil innebære, og samtidig prøve å håndtere alle de problemer og komplikasjoner som vil oppstå hvis du har problemer hjemme med din ektefelle eller noen av barna dine?


Disse neste to versene kommer til å stave alt dette ut for oss.

 • "For om han ikke vet hvordan han skal styre sitt eget hus, hvordan kan han da ta vare på Guds menighet?" (1.Timoteus.3:5)


 • "Dere ektemenn, på samme måte skal dere leve sammen med dem med forstand, idet dere gir konene ære som det svakere kar og medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal bli hindret." (1.Peter.3:7)

Det første verset er rett ut utfordrende oss alle, spesielt menn. Hvis en mann ikke kan ha en følelse av anstendig orden i sitt eget hus, hvordan skal Gud da stole på ham med flere oppgaver eller plikter, enda mindre vil han forfremme ham noe lenger opp på hans suksessstige.


Med ekteskap og familie som en virkelig stor ting for Herren, vil han forvente at vi alle skal gjøre alt vi kan for å holde våre ekteskap og familier godt fungerende under Hans ledelse. Jeg tror at hvis en mann ikke kan holde sitt eget hus i orden, så vil Gud kanskje ikke forfremme ham lenger i hans guddommelige kall.


Mange mennesker når aldri å oppfylle sin guddommelige skjebne for Herren, fordi de ikke gjorde det bra med ektefellen og barna som tidligere ble gitt til dem. Det er derfor hver person må sette sitt ekteskap og sin familie på toppen av sin prioriteringsliste, slik at de aldri begynner å ta noen av dem for gitt når de jobber for Herren i deres guddommelige kall.


Det siste verset går så langt som å fortelle oss at våre bønner til Gud vil bli hindret hvis vi ikke behandler våre ektefeller med gudelig kjærlighet og respekt.


Begynn med muntlig misbruk og å mishandle din ektefelle, og du kan ende opp med at bønnens liv blir helt nedlagt av Herren.


Og når bønnens liv med Herren begynner å stenge ned, vil alt annet begynne å falle fra hverandre, inkludert ditt eget virkelige kall i Herren. Du kan dermed ende opp med å miste både ekteskapet og din guddommelige skjebne i Herren, alt fordi du ikke kunne holde orden på ekteskapet ditt med hvordan du behandlet din ektefelle og dine barn.

6. Gud hater skilsmisse


Som Jesus allerede har fortalt oss i Matteus 19:6, la ingen prøve å skille fra hva Gud har satt sammen i et ekteskap.


Disse neste settene av vers kommer nå til å legge til mer på dette. Det aller første verset vil si alt når det forteller oss at Gud Faderen faktisk hater skilsmisse. Resten av versene vil da fortsette med å fortelle oss at utroskap er den eneste bibelske grunnen for skilsmisse.


Her er noen av de viktigste ekteskapsversene fra Bibelen, slik at du kan se hva Guds mening om skilsmisse er.

 • "For Herren Israels Gud hater skilsmisse, for det dekker klærne med vold», sier Hærskarenes Herre. «Vokt derfor deres ånd, så dere ikke blir troløse"(Malaki.2:16)


 • "Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, bryter ekte-skapet . Og den som gifter seg med henne som er skilt fra sin mann, bryter ekteskapet." (Lukas.16:18)


 • "De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En kone skal ikke skille seg fra sin ektemann. Men er hun skilt fra ham, skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal ikke skille seg fra sin kone. Men til de andre sier jeg, ikke Herren: Hvis en bror har en ikke-troende kone og hun er villig til å leve sammen med ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og en kvinne som har en ektemann som ikke tror, skal ikke skille seg fra ham hvis han er villig til å leve sammen med henne. For den ikke-troende ektemannen er helliget ved sin kone, og den ikke-troende kona er helliget ved sin ektemann, ellers ville deres barn vært urene, men nå er de hellige. Men dersom den ikke-troende vil skille seg, må han få lov til å skille seg. En bror eller en søster er ikke bundet i slike tilfeller. Gud har kalt oss til fred. For hvordan vet du kone, om du kan frelse din ektemann? Eller hvordan vet du ektemann, om du kan frelse din kone."(1.Korinter.7:10~16)


 • "En kvinne er ved ekteskapsloven bundet så lenge ektemannen lever. Men dersom hennes mann dør, er hun fri til å gifte seg med den hun vil, bare det skjer i Herren." (1.Korinter.7:39)


 • "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke noe menneske atskille.» Da de var inne i huset, kom disiplene Hans igjen og spurte Ham om den samme saken. Så sa Han til dem: «Den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første . Og hvis en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet ." (Markus.10:9~12)


 • "Videre er det sagt: ‘Den som skiller seg fra sin kone, skal gi henne et skilsmissebrev. Men Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekte-skapet. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt, bryter ekteskapet." (Matteus.5:31~32)

Igjen, når Gud forener to mennesker i et hellig ekteskap,forventer Han at hver partner skal gjøre det beste de kan for å holde dette ekteskapet helt intakt, til en av makenes død. Det er derfor at når du inngår et ekteskap med din ektefelle og Herren,da skal du ta denne forpliktelsen veldig alvorlig, og at du gjør alt du kan for å holde det helt intakt for resten av ditt jordiske liv.

Mor og far krangler

7. Ikke vær utro


Om det er en synd som kan bringe ned et ekteskap veldig raskt og helt ødelegge det, da må det være synden av utroskap. I avsnittet "innsikt" på nettstedet vårt har vi en veldig sterk artikkel om dette emnet, "Synden av utroskap".

I denne artikkelen gir vi deg alle de viktigste versene om dette emnet, og hvorfor det er så farlig, ikke bare for ekteskapet ditt, men også for ditt eget personlige forhold til Herren.


Slik at du kan ha noen av disse versene like ved hånden gjennom denne artikkelen, vil jeg fortsette med å liste noen av dem under denne overskriften. Igjen snakker Gud til oss alle i en veldig seriøs tone på måten Han har formulert alle disse spesifikke versene på.


Når du inngår et ekteskap med din ektefelle, må du aldri frata skjebnen til ekteskapet ditt eget personlige forhold til Herren ved å begå denne synden. Som du vil se i den spesifikke formuleringen i disse versene, har denne synden absolutt dødelige konsekvenser til seg, hvis du ikke drar deg ut av det innen en rimelig tidsperiode.


Her er 8 veldig alvorlige vers om utroskap.

 • Gud talte alle disse ordene og sa: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten mig. Du skal ikke drive hor. (2.Mosebok.20:1~3,14)


 • "La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet." (Hebreerne.13:4)


 • "Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike." (1.Korinter.6:9~10)


 • "Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral,  utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike." (Galaterne.5:19~21)


 • "For budet er en lykt, rettledningen et lys, formaning og tilrettevisning er veien til livet. De skal bevare deg fra en ond kvinne, fra en fremmed kvinnes glatte tunge. Begjær ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte, la henne ikke fange deg med sine øyekast. En hore kan du få for en brødleiv, men en kvinne som hører en annen til, jakter på et dyrebart liv. Kan noen samle glør i fanget uten at klærne begynner å brenne? Eller kan noen gå på glødende kull uten at føttene blir svidd? Slik går det med den som går inn til en annen manns kone. Ingen som rører henne, kommer ustraffet fra det. Ingen forakter en tyv når han stjeler for å stille sulten. Men blir han grepet, må han bøte sjudobbelt, han må gi fra seg alt han har i sitt hus. Den som driver hor med en kvinne, er uten forstand, slikt gjør bare den som vil ødelegge livet sitt.Ordspråkene.6:23~32


 • "Munnen til fremmed kvinne er en dyp grav, den Herren er harm på, faller i den." (Ordspråkene.22:14)


 • "Gi meg ditt hjerte, min sønn, la øynene se med glede på mine veier! En hore er en dyp grav, en fremmed kvinne er en trang brønn. Ja, hun ligger på lur som en røver og øker tallet på troløse menn.(Ordspråkene.23:26~28)


 • "La ikke hjertet vende seg til hennes veier, forvill deg ikke inn på stiene hennes! For hun har gitt banesår til mange, tallrike er de hun har felt. Huset hennes er veien til dødsriket, ned til dødens saler."  (Ordspråkene.7:25~27)

Det aller første verset kommer fra de ti budene. Når Gud Faderen går til det skritt med probleme, at han møter en mann på toppen av et fjell og deretter gir ham 10 spesifikke bud i sin egen håndskrift som han vil at vi alle skal følge i dette livet, så vet du at dette er noe vi alle burde ta veldig, veldig seriøst.

8. Gud må fortsatt være nummer en i livet ditt


Som vi har sagt på toppen av denne artikkelen, bør prioritetslisten din være:

 • GUD


 • FAMILIE


 • VENNER

Og i den rekkefølge. Gud må alltid være nummer én i livet ditt - selv foran dine egne familiemedlemmer. Som vi påpekte i vår artikkel, "Den fullstendige overgivelsen" må Gud være både først og fremst i livet ditt. Han vil ikke finne seg tilrette på 2. eller 3. plass ved siden av familien, venner eller noen annen.


Hvis du vil se alle de viktigste versene fra Bibelen hvordan vi skal leve dette livet i hel og fullstendig overgivelse med Herren, går du til vår artikkel med tittelen "Den fullstendige overgivelsen"


I tillegg til versene vi har i denne artikkelen, vil jeg nå legge til et mer intens vers i denne blandingen som viser oss at Gud selv må plasseres foran våre egne personlige forhold med medlemmer av vår egen familie. Her er det:

"Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor,


og en manns husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det." (Matteus.10:34~39)

Når Jesus forteller oss at han kommer for å bringe et sverd og ikke fred, og så fortsetter han å si at han er kommet for å sette en mann opp mot sin far og en datter opp mot sin mor - det han prøver å fortelle oss er at Han må først og fremst være i våre liv, over det vi har med våre egne naturlige foreldre.

Bunnlinjen - Hvis du er frelst og foreldrene dine ikke, må du følge Herren og Hans retning for livet ditt, selv om foreldrene dine prøver å få deg fra å gjøre det.


Med det samme du blir en født på ny kristen, tilhører ikke livet ditt deg eller dine foreldre lenger.


Det tilhører nå Gud, og Gud alene. Som sådan må du nå sette ansiktet ditt som flint og følge Herren med det han vil kalle deg til å gjøre for ham i dette livet - selv om det betyr at noen av dine egne familiemedlemmer kan ende opp med å bli sint på deg.

Dette er et veldig intens, radikalt vers som blir gitt til oss av Herren. Hvis noen av familie eller venner ikke fullt ut kan støtte deg med hva Gud vil kalle deg til å gjøre for Ham i dette livet, må du holde stillingen med Herren og fortsette å presse på i det kallet han har satt opp for livet ditt.


Du kan ikke la noen i familien, eller venner få prøve å snakke deg ut av din guddommelige skjebne for Herren.


Hvis du gjør det, vil du ende opp med å kaste bort og spolere din eneste mulighet her nede på denne jorden til å oppfylle det du ble skapt for av Gud Den Allmektige selv.

Konklusjon


Med nær 50% av alle ekteskap som ender opp i skilsmisse, og med vår verden som nå har mange flere materielle ting vi kan kjøpe og leke med, er jeg redd for at mange av våre ekteskap og familier må lide, da for mange mennesker nå tar deres ekteskap og familie for mye for gitt.


For mange mennesker jager nå etter alle mulige materielle og verdslige ting i dette livet i stedet for å konsentrere seg og fokusere på deres ekteskap og familier.


Igjen, som født på ny kristne, må vi alltid holde alle våre prioriteringer riktig, slik at vi aldri blir fristet til å ta noen av dem for gitt. Det som skjer med mange mennesker er at de ikke skjønner hvor viktig ekteskap og familie egentlig var i deres liv til de ligger på deres dødsleie.


Så plutselig går lyspærene på, og de ser da at de jaget etter alle de feile tingene i dette livet.

De vil innse at alle de materielle tingene de har jaget etter i dette livet, ikke kommer til å krysse over med dem til den andre siden.


Når alt er sagt og gjort, vil de se at de eneste tre tingene som vil krysse over med dem, er hva slags personlig forhold de hadde etablert med Gud, familie og venner.


Ingenting annet vil gjøre noe, da ingenting annet vil krysse over med dem.

Når du virkelig tygger og mediterer på alle de ovennevnte versene med ekteskap og familie, kan du virkelig se hvor stor velsignelse dette virkelig er fra Herren.


Selv om vi alle lever i en fallen og forbannet verden som et resultat av det som skjedde med Adam og Eva, forteller fakta oss at det fortsatt er mange gode ting vi kan ha og oppleve her på jorden med Herren.


Og ekteskap, familie og gode venner er fortsatt de beste velsignelsene vi kan få fra Herren ved siden av vårt eget personlige forhold til Ham. Og disse tre utrolige velsignelsene er velsignelser som vil overføres til neste liv og bli hos oss for all evighet.


Som sådan bør vi aldri glemme hvor stor og viktig disse typer velsignelser virkelig er fra Herren når Han gir dem til oss.

Husk - virkelig elsk og verdsett hvert familiemedlem, for de vil være ditt blod for all evighet hvis de er frelst i Herren.


Virkelig elske og verdsett hver eneste av dine gode venner, da de vil være dine gode kjære venner for all evighet hvis de er frelst i Herren.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden