Jehovas vitner

Søk  kunnskap  for  å  Hjelpe  deg  å  Vokse  i  din  Vandring  med  Vår  Herre  og  Frelser Jesus  Kristus!

HolySpirit logo®

La alt dere gjør, skje i kjærlighet

Jehovas Vitner

Vi sammenligner vår tro

Jehova vitner

Det er alvorlige hovedforskjeller mellom deres system av tro og de av sann kristendom. Disse forskjellene er så ekstreme at denne gruppen må anses som en kult og falsk religion.


Jeg vil først starte med å gi deg noen grunnleggende generelle fakta om hvem de er og hva de tror på, og deretter gå videre og markere hovedforskjellene mellom deres system av tro og de av sann kristendom.

Grunnleggende fakta om Jehovas vitner


Jehovas vitner er også kjent som "Watchtower Society" eller "Watch Tower Bible and Tract Society." De ble offisielt grunnlagt tilbake i 1884 og ble opprinnelig kalt "Zion's Watchtower and Tract Society." De tok ikke offisielt navnet Jehovas Vitner før i 1931.


De hevder å ha et verdensomspennende medlemskap på ca 9 millioner mennesker i 205 land. Omtrent 4 millioner av dem bor i USA. De hevder også at de øker med gjennomsnittlig 200 000 nye medlemmer hvert år.


De forteller deres flokk at de er den eneste sanne, ekte, kristne religionen på jorden i dag, og at bare deres tolkning av Bibelen er riktig. De har sin egen fortolkning av Skriftene som de kaller "New World Translation." Som du vil se i forskjellene jeg vil liste nedenfor, er de virkelig ute å kjøre i deres tolkninger.


Gud Faderen vil på ingen måte ære eller akseptere dette falske trossystemet som et av hans egne på grunn av noen viktige hovedforskjeller mellom deres tolkning av Bibelen og det jeg føler bare er grunnleggende av sann kristendom. Her er noen av de viktigste forskjellene.


Hovedforskjeller mellom Jehovas vitner og kristendom


1. Treenigheten


De tror ikke på treenigheten. De tror at Jesus Kristus er St. Michael, erkeengelen. De tror at den Hellige Ånd er en "upersonlig kraft" og ikke egentlig Gud og Herre selv.


De tror at Jesus, som erkeengelen St. Michael, var Guds første skapte vesen. Men vår bibel sier at Jesus aldri ble skapt, men er "evig" med Gud Faderen. Med andre ord har Jesus alltid vært akkurat som Hans Far alltid har vært. Ingen av dem har noen gang blitt skapt. Her er verset fra vår Bibel som spesielt viser dette punktet:

  • "Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: JEG ER før Abraham ble til." (Johannes 8:58)

Ordene "JEG ER" forteller oss at Jesus "alltid var" og dermed aldri ble skapt. Dette gjør både Han og Gud Faderen evig i Treenigheten - noe som betyr at ingen av dem noen gang har blitt skapt, men har alltid eksistert.


De tror at Den Hellige Ånd er en «aktiv kraft av Den Allmektige Gud som beveger Hans tjenere til å gjøre Hans vilje». Vår bibel forteller spesielt at Den Hellige Ånd er Gud og Herre selv og at Han blir referert til som "Han" i Bibelen - som da forteller oss at han er en person og ikke en slags "kraft" som Gud bruker.


2. Jesus Kristus kommer i kjødet


De tror ikke at Jesus Kristus var Gud som kom i "kjødet" til vår jord for å redde menneskeheten fra deres synder. Denne her diskvalifiserer dem helt fra å være en ren sann gren av kristendommen. Her er verset fra vår Bibel som helt nagler dem på bare dette ene problemet alene:

  • "Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden." (1.Johannes.4:1~3)

Enhver mann, religion eller trosretning som ikke forkynner, underviser og tror at Jesus Kristus er virkelig Guds Sønn som kom ned til vår jord i kjødet for å dø fysisk på et kors for alle våre synder, kan ikke aksepteres som noe som virkelig kommer fra Gud Faderen. Slutt på den diskusjonen!


3. Jesu Kristi kroppslige oppstandelse


De tror ikke på Jesu kroppslige oppstandelse. Vår Bibel forteller oss at når de gikk inn i graven for å se om Jesus var der fortsatt, var ikke hans kropp der lenger.


De tror at Jesus ble "tilintetgjort" av Gud, ikke reist. De tror at etter 3 dager fra Hans død, ble Han oppstandet som en "åndelig skapning" i stedet for å bli oppstandet med en ny "forherliget åndelig kropp".


Med andre ord tar de ordet "kropp" ut. Vår bibel forteller oss at når vi dør, vil vi alle få en helt ny «forherliget åndelig kropp». Her er verset:

  • "Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det reises opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, det reises opp i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, det reises opp et åndelig legeme. Så sant det finnes et naturlig legeme, finnes det også et åndelig legeme. (1.Korinter.15:42~44)

Sett disse nøkkelordene sammen i det ovennevnte verset, og vi vil alle få nye "forherligede åndelige kropper" når vi dør og kommer inn i himmelen, akkurat som Jesus ble gitt da han fullstendig oppstod på den tredje dagen fra hans korsfestelse.


4. De 144.000 vitnene


De tror at bare 144.000 mennesker kommer til å klare det til himmelen. De tror faktisk at de fleste av de 144.000 ut av deres gruppe allerede er i himmelen. Resten av Jehovas vitner som fortsatt lever, kan bare håpe på å arve jorden, ikke faktisk gjøre det til himmelen, siden dette bare er reservert for de spesielle 144.000 utvalgte.


Men vår bibel forteller oss i Åpenbaringsboken at de 144.000 menneskene som det blir snakket om, er 144.000 jødiske vitner som Gud markerer og forsegler under 7 års trengselen for å hjelpe til med å forkynne evangeliet i denne forferdelige tiden.


Bibelen sier at disse 144.000 er 12.000 jøder tatt fra hver av de tolv viktigste stammene i Israel. De kalles Guds "førstefrukter", ettersom de er den første del av jøder som offisielt frelses og aksepterer Jesus Kristus som sin sanne Messias.


Disse 144.000 jødiske vitner går åpenbart inn i himmelen siden de er frelst, men det gjør også alle andre som aksepterer Jesus Kristus som sin personlige Herre og Frelser. Her er tre viktige skriftvers som viser at evig frelses gave er for alle som vil akseptere den - ikke bare for 144.000 spesielt valgte.

  • "for at HVER DEN som tror på ham, skal ha evig liv." (Johannes.3:15)

Legg merke til ordene "hver den." Dette gjelder for alle som vil tro på Jesus og Hans offerdød på korset!

  • "Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at ALLE MENNESKER skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse." (1.Timoteus.2:3~4)

Legg merke til Gud Faderen sier veldig klart at Han vil at «alle mennesker» skal akseptere evig frelses gave gjennom Hans Sønn Jesus, ikke bare 144.000 spesielt utvalgte mennesker.

  • "For HVER DEN som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." (Romerne.10:13)

Legg igjen merke til ordene "HVER DEN." Gud gjør ingen unntak enten ved rase, farge, trosbekjennelse eller kjønn. Vår bibel forteller oss også at Gud ikke gjør forskjell på mennesker, og hver person blir sett på likt av vår Gud, ikke bare 144.000 spesielt utvalgte mennesker.


5. Helvete


De tror ikke på et bokstavelig helvete hvor de ikke-frelste og onde mennesker vil lide evig plage. De kan ikke tro at en kjærlig Gud kunne skape et så forferdelig sted for evig pine. De forteller sine etterfølgere at helvete er "graven" som vi er begravet i når vi dør, og at de ugudelige rett og slett vil slutte å eksistere og ikke må lide noen form for evig straffe og pine.


Men vår bibel lærer oss det motsatte. Vår bibel sier at det vil bli en stor hvit trone dømmelse på slutten av 1000-årsriket riket. Alle de ikke-frelste og onde mennesker må komme til Herren for denne endelige dommen. Dette verset sier at den som ikke er skrevet i Livets bok, vil bli kastet i ild- og svovelsjøen der røyken av deres plager vil stige for evig og alltid.


Sjøen av ild og svovel vil være den endelige enden av Satan, alle hans demoner, Antikristen, den falske profeten, og hele resten av den ufrelste menneskeheten som noen gang har levd. Jeg tror dette avsnittet er bokstavelig tolkning! Bibelen sier nøyaktig hva det betyr, og det er rett og slett ingen annen måte du kan snurre eller tolke disse ordene ut av Skriften. Verset på dette er funnet i Åpenbaringen 20: 7-15.


Konklusjon


Som du kan se fra alle de ovennevnte hovedforskjellene, kan Jehovas vitner på ingen måte kvalifiseres som en ren sann gren av kristendommen. Jeg tror personlig at Gud Faderen på ingen måte vil ære eller akseptere denne falske religionen.


For de av dere som noen gang ledes av Herren for å prøve å vitne eller diskutere med noen av disse menneskene, vil denne artikkelen gi deg noen av de viktigste grunnforskjellene mellom deres falske tro og den sanne kristendommen.


Lignende artikkel: Krislam - Kristendom og Islam kan aldri slås sammenTilbake til artikkelsamlingen innsikt

HJEM
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.
Bibelvers etter Tema

Hjelp oss å holde denne siden helt reklamefri.

Vipps en 10`er eller to på 546104

Følg oss på Facebook for å bli varslet om nye artikler, oppdateringer og annet.

Artikler


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjellpå folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy


Bær ikke Nag til Herren


Hvordan tilbe Gud i Ånden


Kan en Kristen miste

sin frelse ?


Hvordan gjøre en selvbefrielse

fra Demoner


Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


Helliggjørelse


Hvorfor oppfører noen

kristne seg så dårlig


Åndelig Krigføring


Kunnskap, forståelse

og visdom


Bønnhemmeligheter


Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Endetiden

og Antikrists fall


Kunnskap og Visdom

er bedre enn alle....


Velg dine venner nøye


All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


Frykten for Herren


Den Hellige Ånd


Den fullstendige overgivelsen


Kjærlighetens Kraft


Historien om Adam & Eva


Historien om Kong Salomo


Slutt aldri å høre på rettledning


Hvordan høre Guds stemme


Vokse i Guds kunnskap


Søk etter kunnskap

om Gud


Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


Hvorfor verden

hater Jesus


Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


Helbredende vers

fra Bibelen


Kunnskap vil øke

bedrøvelse og sorg


Denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne*