Bibelvers om Oppmuntring

HolySpirit.no Oppmuntrende bibelvers
Bibelvers om oppmuntring

Bibelvers om Oppmuntring


Velkommen til "Bibelvers om Oppmuntring": Guds Nærvær i Hver Setning


I stundene av tvil og utfordringer blir Guds Ord en urokkelig kilde til oppmuntring. Denne siden er et hellig rom fylt med bibelvers som lyser opp mørket, og som minner oss om Guds kjærlighet og omsorg. Hver setning er en påminnelse om at i vårt svakeste øyeblikk, finner vi styrke i troen. La disse ordene bli en kilde til håp, en trøstende melodi gjennom livets reise.


Må "Bibelvers om Oppmuntring" bli ditt daglige kompass, veiledet av Guds kjærlighet, som løfter deg og minner deg om at du er elsket og støttet gjennom hvert skritt.


Her kommer 79 flotte bibelvers til Deg om oppmuntring:

 • "Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje." (Romerne.8:28)


 • "Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg." (Salmene.23:4)


 • ...han som vandrer i mørke og ikke har lys, men må stole på Herrens navn og støtte seg til sin Gud" (Jesaja.50:10)


 • "De som sår med tårer, skal høste med jubel." (Salmene.126:5)


 • "Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke." (Josva.1:5)


 • "Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk." (Filipperne.4:13)


 • "... Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" (Romerne.8:31)


 • "Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil bære helt til håret er grått.   Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger." (Jesaja.46:4)


 •  "... Herren verner de trofaste..." (Salmene.31:24)


 • "For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro." (1.Johannes.5:4)


 • "Vær våkne, stå fast i troen, vær modige og sterke!" (1.Korinter.16:13)


 • "Hat det onde, dere som elsker Herren! Han vokter sine trofaste og frir dem fra urettferdiges hånd." (Salmene.97:10)


 • "Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd. Mange ulykker rammer den rettferdige, men Herren frir ham ut av dem alle. (Salmene.34:19~20)


 • "De rettferdige roper, og Herren hører, han berger dem ut av alle trengsler. (Salmene.34:18)


 • "Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og slet lenkene deres i stykker." (Salmene.107:14)


 • "Herren er mitt vern og mitt skjold... (Salmene.28:7)


 • "Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke." (Salmene.138:3)


 • "Fra sin helligdom vekker Gud frykt. Israels Gud gir kraft og styrke til folket... (Salmene.68:36)


 • "Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke." (Jesaja 40:29)


 • "For Herren skal være ved din side, han skal vokte foten din for snaren."(Ordspråkene.3:26)


 • "Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker ly. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern, min tilflukt, min frelser som frir meg fra vold." (2.Samuelsbok.22:2~3)


 • "Bare han er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle. Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse." (Salmene.62:2~3)


 • "Men Herren er trofast, han skal styrke dere og bevare dere fra det onde." (2.Tessaloniker.3:3)


 • "Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde! Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid." (Salmene.121:1~8)


 • "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg frykte?" Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en hær vil beleire meg, er mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, er jeg likevel trygg."(Salmene.27:1~3)


 • "Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp..., "Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr."(Salmene.46:2~6)


 • "Støtt oss mot fienden! Hjelp fra mennesker er ingenting verdt. I Gud skal vi gjøre storverk. Han skal tråkke ned våre fiender."               (Salmene.60:13~14)


 • "Herren Gud hjelper meg, derfor blir jeg ikke til spott, derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, og jeg vet at jeg ikke blir til skamme. Han som frikjenner meg, er nær. Hvem vil føre sakmot meg? La oss stå fram sammen! Hvem er min motpart? La ham tre fram mot meg! Se, Herren Gud hjelper meg. Hvem vil kjenne meg skyldig? Se, de skal alle bli utslitt som klær, møll skal ete dem opp." (Jesaja.50:7~9)


 • "En sang ved festreisene. De som setter sin lit til Herren, er som Sion-fjellet; det skal aldri rokkes, men stå til evig tid. Fjell omgir Jerusalem, Herren omgir sitt folk fra nå og til evig tid." (Salmene.125:1~2)


 • "Dere folk, velsign vår Gud! La lovsangen lyde for ham. Han holder oss i live og lar ikke våre føtter vakle." (Salmene.66:8~9)


 • "Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg søker tilflukt hos deg. I skyggen av dine vinger søker jeg ly til faren er over." (Salmene.57:2)


 • "Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre, du forlater ikke dem som søker deg." (Salmene.9:10~11)


 • "Kast din byrde på Herren, han vil sørge for deg! Han lar aldri den rettferdige vakle." (Salmene.55:23)


 • "Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere." (1.Peter.5:6~7)


 • "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.»" (Matteus.11:28~30)


 • "Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den." (2.Korinter.4:7~10)


 • "Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende ibønnen."      (Romerne.12:12)


 • "Men nå, Herre,hva skal jeg vente på? Bare til deg står mitt håp. Fri meg fra alle mine synder!..." (Salmene.39:8~9)


 • "Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne."            (Ordspråkene.3:5~6)


 • "Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg alt ditt hjerte ber om! Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham,så griper han inn. Vær stille  for Herren og vent på ham!" (Salmene.37:4~5,7)


 • "Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud...Han holdt seg nær til Herren og vek ikke fra ham. Han holdt de bud som Herren hadde pålagt... Herren var med ham, og han hadde lykken med seg i alt han tok seg fore. (2.Kongebok.18:5~7)


 • "Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn, for de stoler på deg. Stol på Herren til alle tider, for han, Herren,er en evig klippe." (Jesaja.26:3~4)


 • "Den som er redd for mennesker,setter en snare for seg selv, men den som stoler på Herren,har et vern." (Ordspråkene.29:25)


 • "La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er trofast." (Hebreerne.10:23)


 • "Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir." (Kolosserne.1:23)


 • "Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone." (Johannes.åpenbaring.3:21)


 • "For Gud er ikke urettferdig så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige, nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet." (Hebreerne.6:10~12)


 • "Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet." (Hebreerne.10:35~36)


 • "Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham." (Jakob.1:12)


 • "Herrener god mot dem som venter på ham og søker ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren." (Klagesangene.3:25~26)


 • "Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren! Vær frimodig og sterk, ja, sett ditt håp til Herren!"  (Salmene.27:13~14)


 • "For voldsmennskal utryddes, men de som venter på Herren, skal arve landet. Om en liten stund er den lovløse borte. Ser du etter ham der han var,er han ikke der." (Salmene.37:9~10)


 • "Herre, min Gud, jeg ropte til deg, og du helbredet meg. Herre, du førte min sjel oppfra dødsriket, du ga meg liv på nytt da jeg var i graven... Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang." (Salmene.30:3~6)


 • "For ingen ting er umulig for Gud.»" (Lukas.1:37)


 • "«Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»" (Lukas.18:27)


 • "Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»" (Matteus.19:26)


 • "Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror." (Markus.9:23)


 • "Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!»" (Markus.5:36)


 • "For du har prøvet oss,Gud, renset oss som de renser sølv. Du lot oss gå i garnet, du la en byrde av motgang på våre hofter. Du lot mennesker ri over våre hoder, vi gikk gjennom ild og vann. Så førte du oss ut til overflod." (Salmene.66:10~12)


 • "Da ropte de til Herren i sin nød, og han førte dem ut av trengslene. Han fikk stormen til å stilne, og bølgene la seg. Da det stilnet, ble de glade. Han førte dem i havn der de ville." (Salmene.107:28~30)


 • "Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg." (2.Mosebok.19:4)


 • "Vi vil at dere skal vite, søsken, om den nød vi led i Asia. Det var mye mer enn vi kunne bære. Vi så ingen utvei til å berge livet, men regnet oss alt som dødsdømte. For vi skulle ikke stole på oss selv, men på Gud, som oppreiser de døde. Han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny." (2.Korinter.1:8~10)


 • "Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes.Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren." (Jesaja.54:17)


 • "Ved deg støter vi fienden ned, ved ditt navn tråkker vi på dem som står oss imot. For jeg setter ikke min lit til buen, det er ikke sverdet som redder meg. Nei, du har frelst oss fra fienden, dem som hater oss,gjorde du til skamme. Vi fryder oss alltid i Gud, vi priser ditt navn til evig tid." (Salmene.44:6~9)


 • "For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham... (2.Krønikebok.16:9)


 • "...Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling." (Daniel.11:32)


 • "Da svarte han: Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene." (Sakarja.4:6)


 • "Velsignet er Herren,min klippe, han som lærer opp hendene mine til strid og fingrene til krig. Han er min miskunn,min borg og mitt vern, han er min befrier og mitt skjold. Jeg søker tilflukt hos ham, han legger folket mitt under meg!" (Salmene.144:1~2)


 • "For du er min lampe, Herre, Herren lyser opp mitt mørke. Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk, med Guds hjelp kan jeg springe over murer. Guds vei er fullkommen, Herren ord er rent. Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos ham." (2.Samuelsbok.22:29~31)


 • "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår," (Efeserne.3:20)


 • "Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger." (Filipperne.4:19)


 • "Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning." (2.Korinter.9:8)


 • "...men de som søker Herren, mangler aldri det som godt er."         (Salmene.34:11)


 • "For Herren Gud er sol og skjold, Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." (Salmene.84:12)


 • "Herren vendte Jobs skjebne da han ba for vennene sine, og lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før...Og Herren velsignet Jobs siste år mer enn de første. (Job.42:10,12)


 • "Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus." (Filipperne.3:12)


 • "Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen, ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme." (2.Timoteus.4:7~8)
KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Bønn & VersStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Masturbering/Onani


Har endetiden kommet?


Vennskap og svik


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen