Regenerering ved Den Hellige Ånd

Frelst, gjenfødt og fornyet

HolySpirit.no Logo

I vår artikkel med tittelen "Forseglet med den Hellige Ånd", ga jeg deg de spesifikke versene fra Bibelen som viser oss at vi ikke bare mottar Den Hellige Ånd i det øyeblikk vi konverterer til Herren, men at vi også er forseglet med Hans faktiske tilstedeværelse på innsiden av oss.


Dette guddommelige segl blir nå et veldig kraftig og åndelig bånd mellom Gud og oss, og vi er nå forseglet for all evighet som et resultat av å motta Den Hellige Ånd på innsiden av vår menneskelige ånd.

Men i tillegg til å motta Den Hellige Ånd og faktisk bli forseglet med Hans nærvær, vil det oppstå en annen utrolig ting i det øyeblikk vi konverterer til Herren - og det er en annen utrolig ting, det at vi vil bli "regenerert" av Den Hellige Ånd.

Her er verset som spesielt vil fortelle oss at vi vil bli regenerert av Den Hellige Ånd i det nøyaktige øyeblikket av våre konverteringer til Herren:

 • "Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Og han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp." (Titus.3:4~7)

Legg merke til to svært viktige ting i dette verset:


For det første blir denne regenerasjonen direkte knyttet til oss som blir bli frelst i Herren. Ordene ", men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd", forteller oss definitivt at vi er frelst av Guds nåde og barmhjertighet, og at når han frelser oss - da frelser han oss "gjennom" regenerering ved den Hellige Ånd.


For det andre blir denne regenerering gjort direkte av Den Hellige Ånd selv. Ordene "regenerering og fornyelse ved Den Hellige Ånd" forteller oss at denne regenereringen gjøres direkte av Den Hellige Ånd selv.


Som jeg forklarte deg i min artikkel om "forseglet med den Hellige Ånd", når Den Hellige Ånd kommer for å leve på innsiden av oss i øyeblikket av våre konverteringer til Herren, kommer han til å leve og bli bosatt i vår menneskelige ånd.


Bibelen sier at vi har tre deler til vårt vesen - kropp, sjel og ånd. Den Hellige Ånd vil bevege seg inn og bli bosatt i vår menneskelige ånd. Som et resultat har vår kropp nå blitt Hans faktiske tempel.

Hva dette betyr er at vår menneskelige ånd er det som faktisk vil bli regenerert i øyeblikket av våre konverteringer til Herren - ikke vår sjel eller kropp.


Som du vil se i noen av definisjonene jeg vil liste nedenfor, når våre menneskelige ånder er regenerert av Den Hellige Ånd i øyeblikket av våre konverteringer til Herren, vil flere utrolige ting umiddelbart skje.

Jesus og disiplene

Men før jeg kommer inn i de konkrete detaljene om nøyaktig hva som vil skje i denne regenereringen, her kommer det noen av de grunnleggende definisjonene av hva denne regenerering ved Den Hellige Ånd handler om, fra noen av de forskjellige bibelordbøkene og kommentarene:

 • Åndelig gjenfødt


 • Åndelig gjenfødelse som produserer en ny begynnelse


 • En åndelig gjenfødelse, fornyet, reformert eller rekonstituert


 • Fornyet eller gjenopprettet etter et forfall til lav tilstand


 • Ny fødsel, begynnelsen av et nytt liv


 • Fornyelse av moralsk og åndelig natur


 • Den menneskelige ånds gjenfødelse til et gjenopprettet forhold til Gud


 • Fornyet til liv og frelse ved tro på Gud


 • En Guds handling gjennom Den Hellige Ånd resulterer i en indre, personlig oppstandelse fra synd til et nytt liv i Jesus Kristus


 • Den radikale åndelige forvandlingen hvor Gud bringer et individ fra en tilstand av åndelig nederlag og død til en fornyet tilstand av hellighet og liv
Jesus

Alle de ovennevnte definisjonene beskriver perfekt hva som skjer i denne regenerasjonen med Den Hellige Ånd.


Å tro at Herren bokstavelig talt vil tillate Hans Hel-lige Ånd å komme inn i våre menneskelige ånder på det nøyaktige øyeblikk av våre konverteringer til Ham, slik at vi kan få Hans guddommelige liv og kraft til å strømme og drive gjennom oss for ministerie og helliggjørelse - er nok til å gjøre en helt 

målløs når en virkelig stopper opp, og tenker overhva som egentlig er i dette regener-ative arbeidet ved Den Hellige Ånd.

Så du kan virkelig tenke deg hvor kraftig og fantastisk det virkelig er å bokstavelig talt bli fullstendig regenerert av Guds Ånd, jeg vil bryte ned alle de utrolige velsignelsene og fordelene under her.


Det er en ting å vite at du har blitt frelst av det blodet som Jesus personlig har kastet for deg - men det er enda en ting å fullt ut innse og forstå nøyaktig hva vi har fått som følge av denne nye åndelige gjenfødelsen i Herren.

Studer disse fordelene og velsignelsene svært nøye hvis du virkelig vil vite hvem du egentlig er i din Herre og Frelser Jesus Kristus. Uten tvil er vår personlige frelse og gjenoppbygging i Herren, absolutt den største og mest dype og kraftige tingen som kan skje med ethvert menneske på denne siden av himmelen.


Det er absolutt ingen ting som er større enn å være virkelig født på ny i Guds rike.

1. Regenereringen er øyeblikkelig gjennom Den Hellige Ånd


Det første du trenger å vite om din regenerering i Herren er at det er en øyeblikkelig begivenhet. Det er ikke noe som må utarbeides over tid. Det er en engangshendelse, og på den tiden er den perfekt fullført av Den Hellige Ånd.


Ikke bare er vår personlige frelse i Herren en direkte gratis gave, men det er også vår personlige gjenoppretting i Ham. Det er en komplett pakkeavtale. I vår personlige frelse er vår personlige gjenoppretting i Herren. Det er ingenting vi må gjøre på vår ende for å tjene det eller oppnå det. Det er alt gitt til oss som en direkte gave fra Gud i det øyeblikk vi er villige til å innrømme at vi er syndere som trenger en personlig Frelser for å frelse oss fra våre synder.

2. Bare vår menneskelige ånd regenereres ved frelse


Bibelen sier at vi har tre forskjellige deler til våre vesener - kropp, sjel og ånd. Som forklart ovenfor kommer Den Hellige Ånd først og fremst til å leve og bo i vår menneskelige ånd - ikke i vår sjel eller kropp.

Jesus og liten gutt

Hva dette betyr er at bare vår menneskelige ånd umiddelbart regenereres i vår konvertering med Herren.


Kroppen er åpenbart ikke regenerert fordi den fortsatt er gjenstand for aldrings- og dødsprosessen som følge av Adam forbannelsen som fortsatt er i full drift på denne jorden.


Våre fysiske organer vil etter hvert gi opp og dø på oss. Vår sjel er den vi egentlig er. Det er vår totale personlighet. Det er vårt sinn, vilje og følelser. Men våre sjeler regenereres ikke ved denne nye fødselen.


Bibelen forteller oss at vi må inngå en helliggjøringsprosess hvor Gud, gjennom Den Hellige Ånds kraft, vil begynne å forme, støpe og forvandle oss til det eksplisitte bildet av Hans Sønn Jesus Kristus. Denne helliggjørelsen i Herren er en progressiv og pågående prosess. Det er ikke noe som øyeblikkelig mottas ved våre konverteringer som vår gjenoppbygging i Den Hellige Ånd er.

Bunnlinjen - bare våre menneskelige ånder regenereres umiddelbart så snart vi aksepterer Jesus Kristus som vår personlige Herre og Frelser.


Våre menneskelige ånd gjenopprettes umiddelbart fordi den Hellige  Ånd nå har flyttet inn og har tatt opp fullt bosted i den.


Som følge av den Hellige Ånds nærvær og makt som nå er bosatt i vår menneskelige ånd, blir vår ånd umiddelbart og øyeblikkelig gjenoppbygget med et nytt, guddommelig, åndelig liv.

Jesus og sovende liten jente

3. Vi er nå født på ny i Guds rike


Som et resultat av å akseptere Jesus som vår personlige Herre og Frelser og motta Den Hellige Ånd i vår menneskelige ånd - forteller Bibelen oss at vi nå er "født på ny".


Her er verset som vil gi oss denne utrolige åpenbaringen:

 • "... jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» Jesus svarte: «...Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." (Johannes.3:3,5)

Legg merke til at det å bli født på ny refererer direkte til å være født av Den Hellige Ånd selv. Med andre ord, hvis du ikke har den Hellige Ånd som lever på innsiden av deg, er du ikke virkelig født på ny i Herren.

Det er først når den Hellige Ånd kommer, og går inn i din menneskelige ånd, du er virkelig født på ny - og den eneste måten å få Den Hellige Ånd til å gå inn i din menneskelige ånd er å være villig til å godta Jesus Kristus som din personlige Herre Og Frelser.


Det er ingen annen vei inn i Guds rike. Vi kommer enten gjennom Jesus og blodet som Han personlig har kastet for oss alle på korset, eller vi kommer ikke gjennom i det hele tatt.

Som et resultat av å bli virkelig født på nytt, er vårt åndelige forhold til Herren nå fullstendig restaurert.


Da Adam og Eva først syndet i Edens Hage, ble de ikke bare forvist fra dette mest utrolige miljøet, men de mistet også deres direkte åndelige forbindelse og forhold som de så perfekt hadde med Herren.


Deres åndelige forhold til Herren var helt ødelagt og brutt det øyeblikket de syndet ved å spise frukten fra treet av kunnskap om godt og ondt.


Med andre ord led Adam og Eva en direkte åndelig død som følge av deres eneste overtredelse mot Herren.


Som følge av at Jesus kommer ned til vår jord i kjødet for å dø på et kors for alle våre synder, får vi nå vårt åndelige forhold fullt ut gjenopprettet med både Gud Faderen og Jesus Kristus hvis vi er villige til å akseptere Jesus Og hans offerdød på korset. Det er derfor ordene "på ny" kommer etter ordet "født".


Å bli født "på ny" betyr at vi får noe tilbake som vi opprinnelig hadde tapt - og det spesifikke noe er vårt åndelige forhold til Herren. Som et resultat av å akseptere Jesus som vår personlige Frelser, får vi å motta Den Hellige Ånd.


Og som et resultat av å motta Den Hellige Ånd på innsiden av våre menneskelige ånder, får vi nå vårt åndelige forhold igjen fullstendig restaurert tilbake med Herren. Dette er således en åndelig gjenfødelse.


Uten den Hellige Ånd som lever og opererer på innsiden av oss, ville vi alle fortsatt være åndelig død, åndelig død i alle våre synder og overtredelser mot Herren. Derfor er det så viktig at alle kristne vet nøyaktig hva det betyr å bli født på nytt.

KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

Den Hellige ÅndStikkord index


Artikkel index


Lese forslag


Mest lestSøk i våre artikler

Bibelvers etter Tema

Artikkel utvalg


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Positiv tenkning


Satan`s store løgn


Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


Når frykt styrer livet ditt


Alt du trenger å vite om faste


Befrielse fra satanisme


Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


Farene ved Hypnose


Farene ved Automatisk skriving


Gud vil støtte

deg fullt ut!


Når Gud føles langt

borte fra oss


Død og Liv er  i

Tungens Makt


Kristne og

internettPornografi


Troens Bibelvers

Bli oppmuntret


Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


Lev godt i Den Hellige Ånd


Lydighet mot Herren


Tilgivende Bibelvers


Familiens Bibelvers


Tolkning av

Matteus 12:45 - Demoner


Synden av Utroskap


Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


Kampvers 

mot demoniske angrep


Kampvers fra Bibelen


Synderens Bønn


Det grunnleggende om evig frelse


Du har Guds Kraft til å vitne


Faller i ånden som kommer   fra Gud?


    Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


Hva er bønn


Søk Herren


Gud gjør ikke

forskjell på folk


Du er hva du tenker


Nå som jeg er frelst

hva gjør jeg så?


Å bli forvandlet ved å

fornye ditt sinn


Søk etter Guds kunnskap


Be om frelse for

dine nære kjære


Den fullstendige

overgivelsen


Kunnskap og visdom vil hjelpe

å holde deg trygg


Hva er dåpen i

Den Hellige Ånd


Helliggjørelse


I mange rådgivere er det sikkerhet


Den falske doktrine

av universalisme


Søk etter

Guds kunnskap


Den Hellige Ånd

er vår hjelper


4 nivåer av åndelig

krigføring mot

demoniske ånder


Vokse i Guds kunnskap


Prøvelser og trengsler

testing av din tro


Bruk kunnskapen som

Gud vil gi deg


Jezebels Mest

Typiske Kjennetegn


Guds folk er ødelagt av

mangel på kunnskap


Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

vitne riktig for noen


All kunnskap og visdom

kommer direkte fra Gud


Jezebels ånd


Kunnskap og visdom er

bedre enn alle materielle

ting i denne verden


Tegn på Demonisering


Demoners

juridiske rettigheter


Gå med andre vise

mennesker


Åndelig krigføringsverktøy