Jesu Blod

Hvordan påkalle blodet for beskyttelse og Befrielse

Mange av de ikke-kirkelige menigheter snakker om kraften ved å påkalle Jesu blod - men de forteller deg ikke nøyaktig hvordan du skal gjøre det, hva du skal påkalle det på, hva du skal påkalle det mot, og hvor ofte må du gjøre det for å få Guds maksimale beskyttelse på deg og dine kjære.

I denne artikkelen vil jeg vise deg nøyaktig hvordan du skal påkalle blodet, hva du skal påkalle det på, noen ting du kan påkalle det mot, og hvor ofte du må påkalle det for å få Guds maksimale beskyttelse på deg i dine spesifikke tilfeller og omstendigheter.


Jeg vil også gi deg de skriftlige grunnene som gir alle kristne mulighet til å bruke denne form for offensiv bønn.


Jeg vil også vise deg hvordan du skal innlemme påkallelsen av blodet i dine egne personlige bønner, som er når du trenger Guds befrielse og / eller helbredende kraft til å komme inn i enhver form for uheldig situasjon som du kanskje nettopp har falt inn i.


Jeg vil støtte opp alt dette opp med noen svært kraftige vitnesbyrd som involverer meg selv og noen av mine personlige venner, og hvordan inderlig bønn om Jesu blod bidro til å redde og levere dem ut av noen virkelige fæle vanskligheter Alle disse historiene vil være i avsnittet "Vitnesbyrd" på nettstedet vårt. Informasjonen i denne artikkelen er blitt kamptestet og kampbevist.

Min egen personlige mening er at det å lære deg å påkalle Jesu blod vil gi deg en av de mektigste, om ikke den kraftigste form for offensiv bønn som du kan bruke til enhver form for befrielse og / eller beskyttelse som du kan trenge fra Herren.


Denne form for offensiv bønn kan ikke bare brukes for å få Guds beskyttelse over deg før noen form for motgang noen gang slår deg, men den kan også brukes til fysiske, emosjonelle og mentale helbredelser, for å kjempe mot demoner og for å kjempe mot noen form for stormsky som kanskje har kommet til deg.

Jeg tror at vi virkelig går inn i sluttiden som profeteres i Bibelen. Å lære hvordan du skal riktig påkalle Jesu Blod for befrielse og beskyttelse, vil bli lærerikt for alle Kristne for å hjelpe dem til å holde dem borte fra skade ettersom ting virkelig begynner å varme seg opp i årene som kommer.


For mange kristne blir ranet, bortført, myrdet, følelsesmessig og / eller fysisk mishandlet, bakvasket, lurt, svindlet osv. Alt du trenger å gjøre er å se på de daglige nyhetene, og det er den ene skrekkhistorien etter den andre.

Jeg tror nummer én grunn til at så mange kristne kommer under så store angrep fra både demoner og onde mennesker i denne verden er fordi de ikke har Guds fulle beskyttelse på dem.


Og årsaken til at de ikke har Guds fulle beskyttelse på dem, er fordi de aldri har blitt lært hvordan de skal åndelig forsvare seg ved hjelp av faktiske åndelige krigføringsteknikker!


Det er mange vers i Bibelen som forteller oss alle at vi skal være gode soldater av Jesus Kristus, og at vi må kjempe den den gode kamp av tro.


Lik det eller ei, men vi lever alle i en krigssone som følge av Adams forbannelse som fortsatt er i full drift på denne jorden.


Vi lever i en fallen, ufullkommen og forbannet verden som er gjenstand for død, korrupsjon, demoniske ånder, og onde mennesker som har valgt med sin egen frie vilje å leve dette livet på den mørke siden.

Hva dette betyr er at noen av oss når som helst kan komme under direkte menneskelig eller demonisk angrep. Steder der vi trodde vi var trygge, er 

ikke lenger trygge.

Kriminelle blir mer skamløse og mer onde. Barn blir bokstavelig talt bortført rett ut av sine egne senger midt på natten med foreldrene og de andre barna i huset sovende i de andre rommene.


9/11 har for alltid forandret vårt landskap så langt som alle amerikanere er opptatt av. Radikale terrorister har nå invadert landet vårt og vi vet aldri når eller hvor neste angrep vil skje. Bibelen har allerede advart oss om at ondskap, lovløshet og umoral vil eskalere mye i sluttiden.


Det er vers som forteller oss at i sluttiden vil menn bli elskere av seg selv, uhellige, blasfemiske, uten selvkontroll og bare leve livet for hva de selv kan få ut av det.


Bibelen forteller oss at kjærligheten til mange vil bli kaldt i disse tider, og mange mennesker vil bare være ute for seg selv og allslags fornøyelser de selv kan komme ut av dette livet med mens de fortsatt kan.

Som et resultat av denne typen forverring i menneskets moralske tilstand vil mange bli mer impulsive, skamløse og onde. Dette kan bidra til å forklare hvorfor noen av disse onde menneskene bokstavelig talt kidnapper barn rett ut av sine senger eller bakgårder mens foreldrene eller barnevaktene fortsatt er hjemme.


De mister all selvkontroll over sine onde syke ønsker og impulser, og de agerer dem ut uten å tenke på konsekvensene av deres handlinger.


Siden jeg virkelig føler at vi har offisielt entret sluttidene som profetert i Bibelen, må hver kristen gjøre en stor personlig beslutning om hvordan de skal leve resten av den tiden de fortsatt har igjen her nede på denne jorden.

Kristne kan enten velge å forbli passiv med hodene sine fast i sanden, i håp om at verken de eller noen av deres nære kjære noen gang vil komme under noen form for direkte menneskelig eller demonisk angrep - eller de kan velge å lære å stige opp i kraften til deres Herre og Frelser Jesus Kristus, og lære å åndelig forsvare seg ved å bruke åndelige krigføringsteknikker som er gitt oss rett ut av Bibelen!


Når fienden kommer, og han kommer til hver og en av oss fra tid til annen, kan du enten velge å løpe i skjul, og håper at du på en eller annen måte vil overleve angrepet og klare deg igjennom det i ett stykke - eller du kan velge å lære hvordan du skal åndelig forsvare deg selv, og engasjere deg med fiendens hode som David gjorde med Goliath.

Valget er ditt. For mange kristne tar den første muligheten, og de blir bokstavelig talt drept og tatt ut av dette livet altfor tidlig. Smerten, pinen og plagen av å miste sine kjære, spesielt til enhver form for voldelig forbrytelse, er utenfor menneskets forståelse.

For mange kristne lever et utslått liv uten ekte glede, fred eller makt i deres liv. Stormsky etter stormsky kommer etter dem og slår dem helt ned til bunnen, gang på gang.


Mange kristne, siden de ikke har blitt ordentlig lært hvordan de skal engasjere seg med fienden når han kommer, drukner i sitt hav av problemer.


For mange kristne kunne ikke be deres vei ut av en papirsekk hvis de noen gang ble fanget i en fordi de aldri har etablert noen form for personlig forhold til Herren, aldri har de utviklet noen ekte fungerende kunnskap fra Hans Ord, har ingen reell kjennskap til fienden, hans taktikk og hvordan han fungerer - og har ingen reell kunnskap om hvordan man skal be eller stå i gapet for at noen skal få Gud til å bevege seg inn med sin overnaturlige kraft for å bringe frihet, helbredelse eller befrielse i en bestemt situasjon.


Etter min mening og utifra de personlige opplevelsene jeg har hatt med denne form for offensiv bønn, tror jeg at det å lære å påkalle Jesu blod kan være et av de største, offensive, åndelige våpenene du kan få i arsenalet.


Som du vil se på den personlige vitnesbyrdssiden på nettstedet vårt, ble en fullstendig og total seier gitt til hver person som hadde bedt i Jesu blod på deres spesifikke tilfeller og omstendigheter. Og i de fleste tilfeller ble seieren gitt svært raskt!


Dette er hvor kraftig denne form for offensiv bønn egentlig er.

For de av dere som virkelig ønsker å lære å bevæpne dere og forsvare både deg selv og dine nært elskede når disse angrepene kommer, da må du lese videre. For de av dere som vil velge å forbli passiv i håp om at ingenting ille noen gang kommer deres vei, bør du i det minste legge denne artikkelen på hyllen i tilfelle om noen alvorlig motgang noen gang slår deg eller noen av dine nært kjære nedover veien.


Før jeg går nøyaktig inn på hvordan jeg ber om Jesu blod og alle de forskjellige tingene

du kan påkalle blodet mot, vil jeg først gi deg det skriftlige grunnlaget som gir alle kristne mulighet til å kunne bruke denne form for offensiv bønn.


Skriftlige grunner for å påkalle Jesu blod


Det er mange kristne som angriper denne form for bønn. De spør om hvor i Skriften er det bevis på at vi kan bruke denne typen bønn for enten beskyttelse eller frelse når vi virkelig trenger det. Det var ingen bevis på at de tidlige apostlene noensinne hadde påberopt blodet til å helbrede, for å kaste ut demoner, eller å få Guds grunnleggende beskyttelse på dem.


Jeg tror at det finnes tre konkrete ting i Jesu blod - tilgivelse, befrielse og beskyttelse. Mange kristne vet bare om den første - tilgivelse. De har ingen anelse om at det er to andre ting tilgjengelig for dem som vil gjøre det mulig for dem å leve et seirende og overvinnende liv i Herren mens de fortsatt lever her nede på denne jorden. Her er en kort diskusjon om hver av disse tre tingene.


1. Tilgivelse


Som kristne vet vi alle at det er definitivt tilgivelse i Jesu blod. Dette er det grunnleggende sentrale budskapet i sann kristendom - at Gud Faderen sendte sin eneste og enbårne Sønn Jesus Kristus ned til vår jord i kjødet for å dø fysisk på et kors for å frelse oss og gi oss total og permanent tilgivelse for alle av våre synder.


Uten at Jesus døde og kaster sitt blod på korset, ville det ikke være tilgivelse og ettergivelse av noen av våre synder. Her er noen ekstremt kraftige vers fra Skriften som spesielt forteller oss dette:

 • "For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt." (Matteus.26:28)


 • "I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde," (Efeserne.1:7)


 • "Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod." (Efeserne.2:13)


 • "For en skapnings liv er i blodet,... Blodet soner fordi livet er i det." (3.Mosebok.17:11)

Legg merke til vekten på ordet "blod" i disse versene. Det er ingen tvil om at i disse versene og andre i Bibelen, at det blod som Jesus personlig kastet for oss på korset, er det som fører oss alle til å kunne motta evig frelse, tilgivelsen av alle våre synder, og inngang til himmelen når vi dør og krysser over.

2. Befrielse


Nå, hva er de skriftlige grunnene som vil gi oss den juridiske rett til å kunne bruke Jesu blod når vi svarer på angrep som kan komme vår vei? Som du vil se i noen av historiene på vitnesbyrdssiden på nettstedet vårt, kan du påkalle Jesu blod mot bestemte typer angrep som angrep fra demoner eller andre onde mennesker, noen form for fysisk sykdom, eller sykdom eller noen slags av avhengighet som narkotika og alkohol.


Mange kristne er ikke klar over denne andre komponenten som er i Jesu blod som vil gi oss rett til å kunne bruke Hans blod til å gå på offensiven mot enhver motgang som kan komme.


Noe annet skjedde den dagen da Jesus døde på korset for alle våre synder. Bibelen forteller oss at Jesus også beseiret Satan og alle mørkets krefter den dagen! Her er flere gode vers fra Skriften som viser dette punktet til deg:

 • "... Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet." (Hebreerne.2:14~15)


 • "For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene." (Kolosserne.1:13~14)


 • "Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset." (Kolosserne.2:15)


 • "Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg." (1.Johannes.3:8)


 • "De har seiret over ham ved Lammets blod og ved det ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. (Åpenbaringen.12:11)

Hva beseiret Satan og alle hans mørke krefter? Jesu fysiske død på korset. Og hva gjorde Jesus da han døde den dagen på korset for oss alle? Han utøste Sitt blod!


Dette er grunnen til at å påkalle Jesu Blod fungerer så bra i kampene i det virkelige liv når det virkelig er nødvendig for å overvinne angrep som kommer mot oss fra den mørke siden.


Mange kristne er ikke fullt klar over dette andre faktumet om Jesu blod - at Jesu blod også kan brukes til å engasjere seg med våre fiender når de prøver å utøve noen form for angrep mot oss. Jeg tror at alle de ovennevnte skriftversene definitivt

forteller oss at blodet som Jesus kaste den dagen på korset, har fullstendig slått Satan og alle hans mørke krefter.


Det eneste som er igjen er at alle kristne skal fullt ut realisere dette utrolige faktum, og ta tak i denne kraftige sannheten og ikke være redd for å bruke den når de trenger det - spesielt når demoner eller andre onde mennesker forsøker å komme imot dem med enhver type urettferdig handling eller angrep.


Her er fire flere gode kraftige vers fra Skriften som viser at alle kristne nå har Guds overnaturlige kraft og salvelse tilgjengelig for dem slik at de kan bruke den til å engasjere seg med den mørke siden av dette livet:

 • "Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere."(Lukas.10:19)

Legg merke til at i dette verset har vi Guds kraft over alle våre fiender, ikke bare mot noen eller deler av deres krefter. Dette betyr at vi har muligheten til å komme helt seirende ut av noen av livets kamper og vanskligheter, men bare hvis vi lærer hvordan vi skal bruke det som nå er tilgjengelig for oss.

 • "Han kalte sammen de tolv og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke." (Lukas.9:1~2)

Legg merke til i dette verset at Jesus gir de tolv apostlene makt over alle demoner, ikke bare noen av dem. Hvis vi har Guds kraft tilgjengelig for oss til å beseire alle demoner, så tror jeg at vi også har Guds kraft til å beseire alle mennesker som kan prøve å komme imot oss med enhver form for urettferdig handling eller angrep.

 • "... Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling." (Daniel 11:32)

"Kjenne deres Gud" betyr at vi har brukt god tid til å etablere et godt personlig forhold til Herren. Hvis vi gjør dette, forteller dette verset oss at Gud vil styrke og gi oss makt når vi trenger Hans kraft for å kunne utføre store bedrifter og store vågestykker for Ham.

 • "For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham." (2.Krønikebok.16:9)

Dette verset forteller oss at Gud faktisk ser etter mennesker som han kan salve med sin kraft og vise seg sterkt gjennom, men implikasjonen ser ut til å være at han virkelig ikke kan finne mange mennesker som er villige til å betale prisen for å kunne virkelig gå med hans salvelse.

Som du kan se fra måten alle de ovennevnte skriftversene er formulert, er sann kristendom ikke en svak, pysete eller passiv religion. Som gjenfødte troende har vi alle Den Hellige Ånd bokstavelig talt levende på innsiden av oss.


Som et resultat har våre kropper nå blitt den faktiske Hellige Ånds tempel. Hans overnaturlige kraft er nå fullt tilgjengelig for oss alle for å hjelpe oss med å håndtere noen av stormskyene som kan komme imot oss i dette livet.

Å lære hvordan du skal riktig påkalle Jesu blod for en eventuell befrielse og beskyttelse som du trenger, er bare en del av vårt arsenal. Jeg vil gjøre andre artikler i nær fremtid som dekker noen av de andre aspektene på denne delen av vår vandring med Herren.


3. Beskyttelse


Som du vil se i neste avsnitt, kan du også påkalle Jesu Blod på bestemte ting som du vil ønske beskyttet før noen form for motgang kan slå ned på dem - som din kropp, hus, bil og økonomi.

Målet er å påkalle Jesu blod på disse tingene for å beskytte deg før noen form for motgang kan komme over deg.


Hvis de ovennevnte versene viser oss at vi kan påkalle Jesu blod mot eventuelle angrep som kanskje allerede har kommet vår vei, mener jeg det er god grunn til å tro at vi også kan gå et skritt videre med Jesu blod - og det er å bruke det til beskyttelse før noen form for angrep faktisk kan komme vår vei.

I dette tilfellet skal du bare påkalle Jesu blod på hva du vil ha Guds fulle beskyttelse på før noen angrep kan komme din vei.


Jeg tror at det er noe annet i Bibelen som gir oss et annet spor om at vi har mulighet til å påkalle blodet for dette bestemte formål.


I Gamle Testamentet hadde Gud Faderen ordnet med hans utvalgte folk, jødene, at for at de skulle kunne inngå et paktforhold med Ham, måtte de ha en slags midlertidig dekning for deres synder. Jesus hadde ikke kommet ennå, så det var ingen full ettergivelse for noen av de synder som forekom på den tiden


Det som Gud Faderen hadde satt opp, var offeret av feilfrie dyr som okser, geiter og lam. Deres blod måtte utøst en gang om året på det som ble kalt Forsoningsdagen. Utgytelsen av disse dyrenes blod var det som ga det jødiske folk en midlertidig dekning for deres synder, slik at de deretter kunne inngå et personlig forhold med Gud Faderen.

Dette er grunnen til at Jesus kalles "Guds lam." Han er en ekspansjon av lammene som brukes av Hans Far i Det Gamle Testamentet for å gi det jødiske folk en midlertidig dekning for deres synder. Når Jesus hadde kommet for å utøse sitt eget blod på korset, var det ikke lenger behov for flere dyreofre. Hans død på korset hadde fullført og oppfylt hva hans far hadde startet i Det Gamle Testamentet med ofringen av disse dyrene.


Se nå på denne analogien. Ved utøselsen av lammenes blod på forsoningsdagen ble det en midlertidig dekning for det jødiske folks synder. Så kommer Jesus i Det Nye Testamentet, og hans blods utgytelse gir nå alle troende fullstendig og total tilgivelse for alle deres synder.


Her er hvor jeg føler at noe annet skjedde tilbake i Det Gamle Testamentet som kan gi oss rett til å kunne bruke Jesu Blod for guddommelig beskyttelse. I forkynnelseshistorien hadde Gud sendt sin tjener Moses for å redde Israels barn fra deres fangenskap hos egypterne. Gud hadde kastet ti store forbannelser på Farao i et forsøk på å prøve å få ham til å frigjøre sitt folk fra hans styre.

På en av disse plager forteller Gud til Farao at han skal tillate en dødsengel å komme gjennom stedet for å drepe alle dens førstefødte barn. Men før Gud setter alt dette igang, forteller Han sitt eget folk om å utøse blodet av et feilfritt lam og om å sette dette blod på dørstolper og lintelerne til deres hus.


Gud forteller sitt folk at dødens engel vil omgå huset deres hvis han ser dette utøste blod på deres dørstolper og linteler.


Denne dødens engel vil således ikke drepe noen av israelittenes førstefødte - men bare dersom han ser blodet riktig påført dørstolpene og lintelene til deres hus.


Med andre ord ble blodet av dette feilfrie lammet brukt til guddommelig beskyttelse før dette angrepet skulle komme deres vei. Hadde ikke alle brukt dette blodet riktig på sine dørstolper, ville også deres førstefødte barn blitt drept sammen med resten av egypternees førstefødte barn.

Her er mitt argument for dette:


Hvis utgytelsen av blodet fra lammet i Det Gamle Testamentet kunne brukes til midlertidig dekning av synder, fører til at Jesu blod blir utgytt for permanent og total tilgivelse for alle våre synder, kan vi også bruke samme analogi og si at blodet av lammene som brukes i påskefesten for guddommelig beskyttelse, kan også føre til at Jesu utøste blod også har guddommelig beskyttelse i seg?

Jeg tror personlig at svaret er ja, og det er derfor Gud Faderen synes villig til å jobbe med enhver troende som vil påkalle Jesu blod på hva de vil ha beskyttelse på før et angrep kan komme deres vei - akkurat som han gjorde i historien om påskefesten med sitt eget utvalgte folk.


Før jeg går inn på å spesifisere hvordan en skal påkalle Jesu blod for befrielse og beskyttelse, er det et annet område hvor hver kristen må ta en stor personlig beslutning før Gud vil gi deg denne typen fulle guddommelig beskyttelse.

Frelst og overgitt


For å være istand til å påkalle Jesu blod for enhver form for befrielse eller beskyttelse du måtte trenge, er det to krav som må oppfylles.


1. Frelst

Du må være en frelst og født-på-ny kristen. En ikketroende kan ikke bruke Jesu blod. I påskens historie var det kun Guds utvalgte folk som fikk lov til å anvende lammet på deres dørstolper for å få full beskyttelse mot dem.


Det er på samme måte i Det Nye Testamentet. Igjen kan bare født-på-ny kristne troende bruke Jesu blod til befrielse og beskyttelse.

2. Den fullstendige overgivelsen


Men for de som allerede er frelst og født-på-nytt kristne igjen, er det nå en større ting du må gjøre før du kan begynne å få Guds beste til å begynne å strømme inn i livet ditt - noe som vil omfatte å få hans maksimale beskyttelse på deg og ditt liv. Og det er å være villig til å gjøre en hel og fullstendig overgivelse av hele ditt vesen og hele ditt liv over til Gud Faderen.


Du må både være frelst og overgitt for å kunne gå fra benken og ut på det virkelige spillområdet hvor den virkelige vandring med Herren er. Gud vil ha deg til å overgi fire bestemte ting til ham fullt ut:

 • Din kropp


 • Din sjel


 • Din ånd


 • Hele livet ditt

  Bibelen forteller oss at vi har tre deler til våre vesener - kropp, sjel og ånd. Gud vil at alle tre deler av vårt vesen skal overgis helt til Ham. Det fjerde som Gud vil også ha fra deg, er for deg å overgi hele livet ditt over til Ham. Og når jeg sier hele livet, mener jeg bokstavelig talt alt i livet ditt.


  Bibelen forteller oss at med målet vi bruker, vil det være målet som måles tilbake til oss. Med andre ord, hvis du vil at Guds beste skal begynne å strømme inn i livet ditt, må du gi Gud ditt personlige beste - og ditt personlige beste er å være villig til å overgi alle deler av ditt vesen og alle deler av livet ditt til Herren for Hans fulle styring og håndtering. Det er ditt alt for Hans alt.

  Denne fulle overgivelsen til Herren er hvor mange kristne virkelig kommer til kort med Ham.


  De blir frelst gjennom Jesu blod, men de vandrer ikke i denne fulle overgivelsen med Gud Faderen.


  Som et resultat, jobber ikke Gud med full kraft i livet deres. Den eneste måten å få Gud til å begynne å jobbe med full kraft i livet ditt, er å komme under en fullstendig og full overgivelse med Ham.

  Bunnlinjen - Guds kunnskap og visdom er perfekt i alle saker - din er det ikke! Gud kan se inn i fremtiden og vet nøyaktig hva som kommer til å skje med deg - det kan du ikke.


  Gud kjenner deg bedre enn du noen gang kan kjenne deg selv, og som et resultat vet han hva ditt sanne potensiale og evner 

  kommer til å være i dette livet - det gjør ikke du.


  Dine krefter er begrensede, men Guds krefter er ikke. Bibelen forteller oss at Gud er allmektig, og at det ikke er noe som Han ikke kan gjøre eller oppnå. Ingenting er umulig med Gud.


  Etter å ha tygget på alt ovenfor, hvem vil du skal kjøre livet ditt? Deg selv med dine begrensede krefter, visdom og kunnskap - eller Gud Faderen, som har maksimal kraft og kunnskap til å gjøre og utføre alt det han vil gjøre?

  Denne mangelen på en fullstendig overgivelse til Gud Faderen er det som får så mange kristne til å stå på utsiden som tilskuere i livets spill.


  De har ikke Guds fulle beskyttelse på seg, og som følge av dette kommer de under alvorlige angrep fra demoner, onde mennesker og for noen av de naturlige årsakene og effektene som kan oppstå for øyeblikket, som for eksempel ulike ulykker, katastrofer, uhell og sykdommer som kan treffe noen av oss når som helst.


  Uten Guds maksimale beskyttelse, kan noen av oss bli rammet av disse alvorlige stormskyene. Bare Guds guddommelige beskyttelse kan holde deg trygg og utelukket fra noen av disse typer stormskyer.


  Og den eneste måten å få Guds maksimale beskyttelse på deg og ditt liv, er å komme under denne fullstendige overgivelsen med Ham.

  Hvis du vil ta dette siste og avsluttende skritt med Herren, så kan jeg gi deg en veldig kort, men kraftig bønn til å gå til Gud Faderen med, for å komme inn i denne fulle overgivelsen med Ham.


  Denne bønnen skal sies minst en eller to ganger i året etter at du har gjort det første gang. Du må vise Gud at du mener alvorlig virksomhet med Ham på dette, og ved å fortsette å gjengi denne bønnen tilbake til Ham en eller to ganger i året, vil du vise ham at du er virkelig seriøs om denne fulle overgivelsen, og at du vil fortsetter å la Han få full kontroll over hele livet ditt for resten av ditt jordiske liv.


  Jeg vil gi dere begge deler av denne bønnen - den første bønnen som dere skal gå til Gud Faderen med for å gjøre den første fulle overgivelsen, og deretter den andre delen av denne bønnen som vil fortsette å holde dere under denne full overgivelse med Herren for resten av ditt jordiske liv.


  A) Bønn for full overgivelse:

  "Far,

   

  I Jesu navn er jeg nå villig til å plassere min kropp, min sjel, min ånd  og hele mitt liv i Dine hender. Jeg ber nå at Du plasserer meg inn i Din perfekte vilje for livet mitt. Fra dette øyeblikk vil jeg velge å bli fullstendig overlevert til Deg for resten av mitt liv, og vil tillate Deg å  lede og styre livet mitt i den retningen som Du vil at det skal gå.

   

   

  Takk Far.

   

  Takk Jesus.

   

  Takk Hellige Ånd. "

  B) For å bli værende i full overgivelse:

  "Far,

   

  I Jesu navn fortsetter jeg å plassere min kropp, min sjel, min ånd og hele mitt liv i Dine hender. Jeg velger å bli fullstendig overlevert til Deg hele resten av mitt liv, og jeg ber om at Du fortsetter å holde meg i Din perfekte vilje for livet mitt.

   

   

  Takk Far.

   

  Takk Jesus.

   

  Takk Hellige Ånd. "

  Ovenstående bønn er kort, søt og enkel, men ekstremt kraftig! Med denne bønnen har du nå vendt styringen av livet ditt til Gud Faderen - og han vil nå begynne å veilede og lede livet ditt i den retningen at han vil at det skal gå inn i. Gud har nå en perfekt plan og skjebne satt opp for livet ditt.


  Hvis du vil ha mer informasjon om denne fulle overgivelsen og alle versene fra Skriften som støtter den opp, har vi en annen artikkel under "tro" på nettstedet vårt med denne eksakte tittelen -"Den fullstendige overgivelsen."

  Hvis du er villig til å gjøre denne fulle overgivelsen med Gud Faderen, så er du nå klar for det neste store skrittet, og det er å lære å påkalle Jesu blod for Hans befrielse og beskyttelse.


  Det er to måter som du vil bruke for å påkalle Hans blod. Den ene er for beskyttelse - hvor du vil påkalle Jesu blod på det du vil ha beskyttet før noen angrep eller motgang kan komme til deg. Ved å påkalle Jesu blod på de tingene du vil ha spesielt beskyttet, vil du gå langt i å forhindre mange unødvendige angrep, uhell og ulykker fra å komme til deg i utgangspunktet. Dette er forebyggende medisin på sitt beste.


  Den andre måten du vil benytte blodet på, er for befrielse - hvor du allerede har blitt rammet av en eller annen form for motgang, og nå trenger du Guds frigjørelse og / eller helbredende kraft til å hjelpe deg med å frigjøre deg.


  I del 2 vil jeg først vise deg Hvordan du skal Påkalle Jesu Blod for Beskyttelse.

  KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

  Åndelig krigføring  Stikkord index


  Artikkel index


  Lese forslag


  Mest lest  Søk i våre artikler

  Bibelvers etter Tema

  Artikkel utvalg


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er  i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Troens Bibelvers

  Bli oppmuntret


  Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


  Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


  Lev godt i Den Hellige Ånd


  Lydighet mot Herren


  Tilgivende Bibelvers


  Familiens Bibelvers


  Tolkning av

  Matteus 12:45 - Demoner


  Synden av Utroskap


  Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


  Kampvers 

  mot demoniske angrep


  Kampvers fra Bibelen


  Synderens Bønn


  Det grunnleggende om evig frelse


  Du har Guds Kraft til å vitne


  Faller i ånden som kommer   fra Gud?


      Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


  Hva er bønn


  Søk Herren


  Gud gjør ikke

  forskjell på folk


  Du er hva du tenker


  Nå som jeg er frelst

  hva gjør jeg så?


  Å bli forvandlet ved å

  fornye ditt sinn


  Søk etter Guds kunnskap


  Be om frelse for

  dine nære kjære


  Den fullstendige

  overgivelsen


  Kunnskap og visdom vil hjelpe

  å holde deg trygg


  Hva er dåpen i

  Den Hellige Ånd


  Helliggjørelse


  I mange rådgivere er det sikkerhet


  Den falske doktrine

  av universalisme


  Søk etter

  Guds kunnskap


  Den Hellige Ånd

  er vår hjelper


  4 nivåer av åndelig

  krigføring mot

  demoniske ånder


  Vokse i Guds kunnskap


  Prøvelser og trengsler

  testing av din tro


  Bruk kunnskapen som

  Gud vil gi deg


  Jezebels Mest

  Typiske Kjennetegn


  Guds folk er ødelagt av

  mangel på kunnskap


  Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

  vitne riktig for noen


  All kunnskap og visdom

  kommer direkte fra Gud


  Jezebels ånd


  Kunnskap og visdom er

  bedre enn alle materielle

  ting i denne verden


  Tegn på Demonisering


  Demoners

  juridiske rettigheter


  Gå med andre vise

  mennesker


  Åndelig krigføringsverktøy


  Bær ikke Nag til Herren


  Hvordan tilbe Gud i Ånden


  Kan en Kristen miste

  sin frelse ?


  Hvordan gjøre en selvbefrielse

  fra Demoner


  Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


  Helliggjørelse


  Hvorfor oppfører noen

  kristne seg så dårlig


  Åndelig Krigføring


  Kunnskap, forståelse

  og visdom


  Bønnhemmeligheter


  Et vist menneske vil ikke være partisk i dømming


  Prøvelser og trengsler

  testing av din tro


  Endetiden

  og Antikrists fall


  Kunnskap og Visdom

  er bedre enn alle....


  Velg dine venner nøye


  All kunnskap og visdom kommer direkte fra Gud


  Frykten for Herren


  Den Hellige Ånd


  Den fullstendige overgivelsen


  Kjærlighetens Kraft


  Historien om Adam & Eva


  Historien om Kong Salomo


  Slutt aldri å høre på rettledning


  Hvordan høre Guds stemme


  Vokse i Guds kunnskap


  Søk etter kunnskap

  om Gud


  Den Hellige Ånd er vår Hjelper, Lærer og Guide


  Hvorfor verden

  hater Jesus


  Hold deg ydmyk når Gud begynner å frigjøre sin kunnskap til deg


  Helbredende vers

  fra Bibelen

  KONGENES KONGE, JESUS KRISTUS.

  Åndelig krigføring  Stikkord index


  Artikkel index


  Lese forslag


  Mest lest  Søk i våre artikler

  Bibelvers etter Tema

  Artikkel utvalg


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Positiv tenkning


  Satan`s store løgn


  Vitnesbyrd - Narkotika, New Age og Demoner


  Når frykt styrer livet ditt


  Alt du trenger å vite om faste


  Befrielse fra satanisme


  Gud vil hjelpe deg med dine syndområder


  100+ Spørsmål & Svar om Åndelig Krigføring


  Hvordan gjenkjenne symboler på demonmakt?


  Farene ved Hypnose


  Farene ved Automatisk skriving


  Gud vil støtte

  deg fullt ut!


  Når Gud føles langt

  borte fra oss


  Død og Liv er  i

  Tungens Makt


  Kristne og

  internettPornografi


  Troens Bibelvers

  Bli oppmuntret


  Lev et Godt og Rettferdig liv fremfor Herren


  Hvordan bli fylt med Den Hellige Ånd


  Lev godt i Den Hellige Ånd


  Lydighet mot Herren


  Tilgivende Bibelvers


  Familiens Bibelvers


  Tolkning av

  Matteus 12:45 - Demoner


  Synden av Utroskap


  Kampbønn for å bryte Demoners juridiske rettigheter


  Kampvers 

  mot demoniske angrep


  Kampvers fra Bibelen


  Synderens Bønn


  Det grunnleggende om evig frelse


  Du har Guds Kraft til å vitne


  Faller i ånden som kommer   fra Gud?


      Hvordan bedømme om et Ord er fra Herren


  Hva er bønn


  Søk Herren


  Gud gjør ikke

  forskjell på folk


  Du er hva du tenker


  Nå som jeg er frelst

  hva gjør jeg så?


  Å bli forvandlet ved å

  fornye ditt sinn


  Søk etter Guds kunnskap


  Be om frelse for

  dine nære kjære


  Den fullstendige

  overgivelsen


  Kunnskap og visdom vil hjelpe

  å holde deg trygg


  Hva er dåpen i

  Den Hellige Ånd


  Helliggjørelse


  I mange rådgivere er det sikkerhet


  Den falske doktrine

  av universalisme


  Søk etter

  Guds kunnskap


  Den Hellige Ånd

  er vår hjelper


  4 nivåer av åndelig

  krigføring mot

  demoniske ånder


  Vokse i Guds kunnskap


  Prøvelser og trengsler

  testing av din tro


  Bruk kunnskapen som

  Gud vil gi deg


  Jezebels Mest

  Typiske Kjennetegn


  Guds folk er ødelagt av

  mangel på kunnskap


  Beordre demoner om å tre tilbake så du kan

  vitne riktig for noen


  All kunnskap og visdom

  kommer direkte fra Gud


  Jezebels ånd


  Kunnskap og visdom er

  bedre enn alle materielle

  ting i denne verden


  Tegn på Demonisering


  Demoners

  juridiske rettigheter


  Gå med andre vise

  mennesker


  Åndelig krigføringsverktøy


  Bær ikke Nag til Herren


  Hvordan tilbe Gud i Ånden


  Kan en Kristen miste

  sin frelse ?


  Hvordan gjøre en selvbefrielse

  fra Demoner


  Frykten for Herren er begynnelsen av å motta kunnskap og visdom


  Helliggjørelse


  Hvorfor oppfører noen

  kristne seg så dårlig


  Åndelig Krigføring


  Kunnskap, forståelse

  og visdom


  Bønnhemmeligheter